آدرس و تلفن سفارتخانه ها در ایران

آدرس و تلفن سفارتخانه ها در ایران

 

آدرس و تلفن سفارتخانه ها در ایران

آدرس و تلفن سفارتخانه ها در ایران

 • آذربایجان تهران – منطقه ۱ – فرمانیه – خیابان شهیدصالحی – خیابان  شهیدوطن پور – ش. ۳۰۲۲۲۱۲۵۵۴, ۲۲۲۱۵۱۹۱۲۲۲۱۷۵۰۴

 • آرژانتین تهران – منطقه ۶ – میدان آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – طبقه چهارم – پ. ۷۸۸۷۱۶۲۴۴, ۸۸۷۱۹۱۸۹, ۸۸۷۱۸۲۹۴۸۸۷۱۲۵۸۳
 • آفریقای جنوبی تهران – منطقه ۱ – خیابان ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خیابان  یکتا – پ. ۵۲۲۷۰۲۸۶۶-۹۲۲۷۱۹۵۱۶
 • آلمان تهران – منطقه ۱۲ – خیابان فردوسی – ش. ۳۲۴ و۳۲۰۳۳۱۱۴۱۱۱, ۳۳۹۳۲۲۰۱, ۳۳۹۰۳۷۶۷۳۳۹۰۸۴۷۴, ۳۳۱۱۹۸۸۳
 • اتریش تهران – منطقه ۶ – میدان آرژانتین – ش. ۷۸ – طبقه سوم۸۸۷۱۰۷۵۳, ۲۲۰۴۱۷۶۴, ۸۸۷۱۰۱۸۰۸۸۷۱۰۷۷۸
 • اردن تهران – منطقه ۱۱ – خیابان انقلاب – خیابان  رازی – خیابان  استادشهریار – پ. ۱۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸۶۶۷۰۰۶۵۷
 • اروگوئه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خیابان عاطفی شرقی۲۲۰۵۲۰۳۰۲۲۰۵۲۰۳۰
 • ازبکستان تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی۲۲۲۹۹۷۸۰, ۲۲۸۳۲۰۷۱۲۲۲۹۹۱۵۸
 • اسپانیا تهران – منطقه ۳ – خیابان ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خیابان  سرو – پ۸۸۷۸۷۵۴۳, ۸۸۷۸۷۰۸۳, ۸۸۷۱۴۵۷۵۸۸۷۲۴۵۸۱
 • استرالیا تهران – منطقه ۶ – خیابان خالداسلامبولی – خیابان  ۲۳ – پ. ۱۳۸۸۷۱۶۴۱۵, ۸۸۷۲۴۴۵۶۸۸۷۲۰۴۹۰, ۸۸۷۲۰۴۸۴
 • اسلوواک تهران – منطقه ۱ – خیابان ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خیابان  سرلشگر فل۲۲۴۱۱۱۶۴, ۲۲۴۰۶۴۹۵۲۲۴۱۱۱۶۴, ۲۲۴۰۶۴۹۵
 • اسلوونی تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان۲۲۸۰۲۲۲۳۲۲۲۸۲۱۳۱
 • افغانستان تهران – منطقه ۷ – خیابان شهیدبهشتی – خیابان  پاکستان – نبش خیابان چهارم۸۸۷۳۷۱۵۱, ۸۸۷۳۵۰۴۰, ۸۸۷۳۵۶۰۰۸۸۷۳۵۶۰۰
 • اکراین تهران – منطقه ۳ – میدان ونک – خیابان ونک – ش. ۱۰۱۸۸۰۰۸۵۳۰, ۸۸۰۰۵۶۵۰, ۸۸۰۳۴۱۱۹۸۸۰۰۷۱۳۰
 • الجزایر تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خیابان شانزدهم – ش. ۶۲۲۴۲۰۰۱۵۲۲۴۲۰۰۱۷
 • امارات متحده عربی تهران – منطقه ۶ – خیابان قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ۲۱۰۸۸۷۱۷۲۵۱, ۸۸۷۱۶۸۶۵, ۸۸۷۲۶۶۲۷۸۸۷۱۸۸۲۲
 • انگلیس (بریتانیا) -تهران – منطقه ۱۲ – خیابان فردوسی – ش. ۱۹۸۶۶۷۰۵۰۱۱۶۶۷۱۰۷۶۱, ۶۶۷۰۰۷۲۰
 • اندونزی تهران – منطقه ۶ – خیابان قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ۲۱۰۸۸۷۱۷۲۵۱, ۸۸۷۱۶۸۶۵, ۸۸۷۲۶۶۲۷۸۸۷۱۸۸۲۲
 • ارمنستان تهران – منطقه ۱۱ – خیابان انقلاب – خیابان  رازی – خیابان  استادشهریار – پ. ۱۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸۶۶۷۰۰۶۵۷
 • اوگاندا تهران – منطقه ۷ – خیابان شریعتی – خیابان  ملک – پ. ۱۰ – طبقه  سوم۷۷۶۴۳۳۳۵۷۷۶۴۳۳۳۷
 • ایتالیا تهران – منطقه ۱۲ – خیابان حافظ – خیابان  نوفل لوشاتو – ش. ۸۱۶۶۷۲۶۹۵۵۶۶۷۲۶۹۶۱
 • ایرلند تهران – منطقه ۱ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ۸۲۲۲۹۷۹۱۸, ۲۲۸۰۳۸۳۴, ۲۲۸۳۳۷۳۱۲۲۲۸۶۹۳۳
 • بحرین تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین۸۸۷۷۲۸۴۷, ۸۸۷۷۵۳۶۵, ۸۸۷۷۳۳۸۳۸۸۷۷۹۱۱۲, ۸۸۸۸۰۲۷۶
 • برزیل تهران – منطقه ۳ – میدان ونک – خیابان ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵۸۸۸۰۳۹۶۵۹, ۸۸۰۳۳۴۹۸, ۸۸۰۳۵۱۷۵۸۸۰۳۹۶۵۹, ۸۸۰۳۳۴۹۸, ۸۸۰۳۵۱۷۵
 • برونئی دارالسلام تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان بابک بهرامی – ش. ۶۰۸۸۸۷۹۲۷۰۸۸۷۸۳۳۸۱
 • بلاروس تهران – منطقه ۱ – زعفرانیه – خیابان شهیدطاهری – خیابان  آبان – کوچه  آذر – شماره۲۲۷۱۸۶۸۲, ۲۲۷۰۸۸۲۹۲۲۷۱۸۶۸۲
 • بلژیک تهران – منطقه ۱ – خیابان شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ۱۵۵ و ۱۵۷۲۲۰۴۹۲۴۷, ۲۲۰۴۱۶۱۷۲۲۰۴۴۶۰۸
 • بلغارستان تهران – منطقه ۳ – خیابان ولی عصر – خیابان  توانیر – خیابان  نظامی گنجوی – جنب شهرد۸۸۷۷۵۰۳۷, ۸۸۷۷۵۶۶۲۸۸۷۷۹۶۸۰
 • بنگلادش تهران – منطقه ۳ – خیابان گاندی – خیابان  پنجم – پ. ۱۴۸۸۷۷۲۹۷۹۸۸۷۷۸۲۹۵
 • بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ۲ – شهرک قدس – خیابان ایران زمین – خیابان  چهارم – کوچه  آبان – ش. ۴۸۵۸۸۰۸۶۹۲۹ , ۸۸۰۹۲۷۲۸۸۸۰۹۲۱۲۰
 • پاکستان تهران – منطقه ۶ – خیابان فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خیابان  احمد اعتمادزاده -۶۶۹۴۴۸۸۸, ۶۶۹۴۱۳۸۸۶۶۹۴۴۸۹۸
 • پرتقال تهران – منطقه ۳ – دروس – خیابان هدایت – کوچه  روزبه – ش. ۱۳۲۲۵۸۲۷۶۰, ۲۲۵۴۳۲۳۷۲۲۵۵۲۶۶۸
 • تایلند تهران – منطقه ۱۲ – خیابان بهارستان – خیابان  استقلال – ش. ۴۷۷۵۳۷۷۰۸ , ۷۷۵۳۱۴۳۳۷۷۵۳۲۰۲۲
 • ترکمنستان تهران – منطقه ۴ – خیابان پاسداران – خیابان  گلستان پنجم – پ. ۳۹۲۲۵۴۸۶۸۶, ۲۲۵۴۲۱۷۸,۲۲۵۸۰۴۳۲
 • تاجیکستان تهران – منطقه ۱ – خیابان شهیدباهنر (نیاوران) – خیابان  شهیدزینالی – کوچه  سوم -۲۲۲۹۹۵۸۴۲۲۸۰۹۲۹۹
 • ترکیه تهران – منطقه ۱۲ – خیابان فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵۳۷۳۳۱۱۸۹۹۷, ۳۳۱۱۵۲۹۹, ۳۳۱۱۱۲۰۲۳۳۱۱۷۹۲۸
 • تونس تهران – منطقه ۳ – خیابان پاسداران – خیابان  شهیدگل نبی – پ. ۱۰۲۲۸۴۰۰۳۸۲۲۸۴۴۶۷۴
 • چین تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – خیابان  نارنجستان هفتم – پ. ۱۳۲۲۲۹۱۲۴۰۲۲۲۹۰۶۹۰
 • چک تهران – منطقه ۱ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ۱۹۹۲۲۲۸۸۱۴۹, ۲۲۲۸۸۱۵۳۲۲۸۰۲۰۷۹
 • دانمارک تهران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – الهیه – خیابان  دشتی – ش. ۱۸۲۲۶۰۷۰۲۰, ۲۲۶۴۰۰۰۹, ۲۲۶۰۱۳۶۳۲۲۰۳۰۰۰۷
 • روسیه تهران – منطقه ۱۲ – خیابان فردوسی – خیابان  نوفل لوشاتو – ش. ۳۹۶۶۷۰۱۱۶۱۶۶۷۰۱۶۵۲
 • رومانی تهران – منطقه ۱۲ – خیابان بهارستان – خیابان  فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش.۷۷۵۲۵۸۱۹, ۷۷۵۳۴۶۵۸, ۷۷۵۳۹۰۴۱۷۷۵۰۹۸۴۱
 • زلاندنو تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی۲۲۸۰۰۲۸۹۲۲۸۳۱۶۷۳
 • زیمبابوه تهران – منطقه ۱ – زعفرانیه – خیابان مقدس اردبیلی – کوچه  شادآور – پ. ۲۴۲۲۰۲۷۵۵۳-
 • ژاپن تهران – منطقه ۶ – خیابان احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ۱۲۸۸۷۱۷۹۲۲ , ۸۸۷۱۳۹۷۴, ۸۸۷۱۳۳۹۶۸۸۷۱۳۵۱۵
 • ساحل عاج تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خیابان هجدهم – ش. ۴۲۲۴۰۴۱۵۰, ۲۲۴۲۸۷۹۴۲۲۴۰۰۹۳۸
 • سریلانکا تهران – منطقه ۳ – خیابان آفریقا – خیابان  گل آذین – پ. ۲۸۲۲۰۴۵۱۱۹, ۲۲۰۵۲۶۸۸-
 • سنگال تهران – منطقه ۳ – خیابان استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز۸۸۸۹۱۱۲۳۸۸۸۰۵۶۷۶
 • سوئد تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – خیابان  بوستان – ش. ۵۲۲۲۹۶۸۰۲۲۲۲۸۶۰۲۱
 • سوئیس تهران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – بالاتر از پل صدر – خیابان  الهیه – خیابان  شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ۱۳۲۲۰۰۸۳۳۳-
 • سوریه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان ایرج – ش. ۱۹۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۲۰۵۵۳۳۲۲۰۵۹۴۰۹
 • سودان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان شهیدوحید دستگردی – کوچه  بابک بهر۸۸۷۸۱۱۸۳۸۸۷۹۲۳۳۱
 • سومالی هران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – خیابان  سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ۲۲۲۲۴۵۱۴۶۲۲۲۴۵۱۴۶
 • سیرالئون تهران – منطقه ۷ – خیابان شریعتی – خیابان  ملک – پ. ۱۰ – طبقه  اول۷۷۵۰۲۸۱۹۷۷۵۲۹۵۱۵
 • صربستان و مونته نگرو )یوگسلاوی)تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خیابان نهم – پ. ۱۲۲۲۴۱۲۵۶۹۲۲۴۰۲۸۶۹
 • عراق تهران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – بالاتر از پل رومی – کوچه  کرمیان – پ. ۲۰۲۲۲۱۰۶۷۲, ۲۲۲۱۱۱۵۴۲۲۲۳۳۹۰۲
 • عمان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – کوچه تندیس – ش. ۱۲۲۲۰۵۷۶۴۱ , ۲۲۰۵۶۸۳۱۲۲۰۴۴۶۷۲
 • عربستان سعودی تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – بالاتر از نارنجستان ۷ – خیابان  نیلوفر -۲۲۲۹۹۹۷۸, ۲۲۰۵۳۹۴۸, ۲۲۲۸۸۵۴۳۲۲۲۹۴۶۹۱
 • فرانسه تهران – منطقه ۱۱ – خیابان حافظ – خیابان  نوفل لوشاتو – ش. ۸۵۶۶۷۲۱۸۱۸, ۶۶۷۰۶۰۰۵۶۶۷۰۶۵۴۳
 • فلسطین تهران – منطقه ۶ – خیابان فلسطین – ش. ۱۴۵۶۶۴۶۴۵۰۱, ۶۶۴۰۲۵۱۳, ۶۶۴۶۵۷۳۶۶۶۴۶۵۷۳۶
 • فلیپین تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – کوچه مهیار – پ. ۱۳۲۲۰۵۵۱۳۴, ۲۲۰۴۷۸۰۲۲۲۰۴۶۲۳۹
 • فنلاند تهران – منطقه ۱ – الهیه – خیابان آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴۲۲۲۱۴۳۱۶, ۲۲۲۰۷۰۹۰, ۲۲۲۳۰۹۷۹, ۲۲۲۱۵۷۷۷۲۲۲۱۰۹۴۸, ۲۲۲۱۵۸۲۲
 • قبرس تهران – منطقه ۱ – میدان تجریش – خیابان دزاشیب – پ. ۳۲۸۲۲۲۰۱۲۴۰, ۲۲۲۱۹۸۴۲۲۲۲۱۹۸۴۳
 • قرقیزستان تهران – منطقه ۱ – خیابان پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ۱۲۲۲۸۳۰۳۵۴۲۲۲۸۱۷۲۰
 • قزاقستان تهران – منطقه ۳ – خیابان دروس – خیابان  هدایت – کوچه  مسجد – ش. ۴۲۲۵۶۵۹۳۳ , ۲۲۵۶۵۳۷۱۲۲۵۴۶۴۰۰
 • قطر -تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴۲۲۰۵۱۲۵۵۲۲۰۵۸۴۷۸
 • کانادا تهران – منطقه ۶ – خیابان شهیدمطهری – خیابان  شهیدسرافراز – پ. ۵۷۸۸۷۳۳۵۴۸ , ۸۸۷۳۲۶۲۳۸۸۷۳۳۲۰۲
 • کره جنوبی تهران – منطقه ۳ – خیابان شیخ بهائی – خیابان  دانشور غربی – پ. ۱۸۸۸۰۵۴۹۰۰۸۸۰۵۴۸۹۹
 • کره شمالی تهران – منطقه ۳ – میدان ونک – خیابان ونک – کوچه  ارم – ش. ۲۲۸۸۷۹۶۷۰۰۸۸۷۷۱۴۴۷
 • کروواسی تهران – منطقه ۱۲ – خیابان حافظ – خیابان  نوفل لوشاتو – ش. ۸۱۶۶۷۲۶۹۵۵۶۶۷۲۶۹۶۱
 • کنیا تهران – منطقه ۳ – خیابان آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ۱۷۲۲۰۴۹۳۵۵, ۲۲۰۲۳۲۳۴۲۲۰۴۸۶۱۹
 • کوبا تهران – منطقه ۳ – بلوار میرداماد – خیابان ۱۲بهمن – کوچه  ۲۲بهمن – پ. ۲۰۲۲۲۵۶۴۰۶۲۲۲۵۹۲۳۰
 • کویت تهران – منطقه ۳ – خیابان شهیدوحید دستگردی – ش. ۲/۳۲۳۸۸۷۸۵۹۹۷-۹۸۸۷۸۸۲۵۷
 • گرجستان تهران – منطقه ۱ – خیابان ولی عصر – خیابان  شهیدفیاضی (فرشته) – خیابان  آقابزرگی -۲۲۲۱۱۴۷۰۲۲۲۰۶۸۴۸
 • گینه تهران – منطقه ۷ – خیابان شریعتی – خیابان  ملک – پ. ۱۰ – طبقه  اول۷۷۵۳۵۷۴۴۷۷۵۳۵۷۴۳
 • لبنان تهران – منطقه ۶ – خیابان سپهبد قرنی – خیابان  شهیدکلانتری – ش. ۳۱۸۸۹۰۸۴۵۱, ۸۸۹۰۶۰۵۱۸۸۹۰۷۳۴۵
 • لهستان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان پیروز – پ. ۱ و ۳۸۸۷۸۷۲۶۲۸۸۷۸۸۷۷۴
 • لیبی تهران – منطقه ۱ – خیابان کامرانیه جنوبی – کوچه  مریم – پ. ۲۲۲۲۰۱۶۷۷, ۲۲۲۳۵۸۱۲, ۲۲۲۳۵۵۰۵۲۲۲۳۶۶۴۹
 • مالزی تهران – منطقه ۱ – خیابان فرشته – خیابان  شهیداخگری – ش. ۶۲۲۰۱۱۰۶۱, ۲۲۰۱۰۰۱۶۲۲۰۱۰۴۷۷
 • مالی تهران – منطقه ۷ – خیابان پاسداران – فردوس – خیابان  یارمحمدی – کوچه  کریمی – ش. -۲۲۵۹۰۱۹۰
 • مجارستان تهران – منطقه ۳ – دروس – میدان هدایت – خیابان شادلو – ش. ۱۵۲۲۵۵۰۴۸۲, ۲۲۵۵۰۴۶۰, ۲۲۵۵۰۴۵۲۲۲۵۵۰۵۰۳
 • مصر تهران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – خیابان  رضایی – ش. ۶ و ۸۲۲۲۱۴۸۸۳, ۲۲۲۴۲۲۶۸, ۲۲۲۰۵۲۰۲۲۲۲۴۲۲۹۹
 • مغرب تهران – منطقه ۱ – خیابان شهیدلواسانی (فرمانیه) – خیابان  وطن پور – خیابان  براتی -۲۲۲۰۶۷۳۱ , ۲۲۲۰۴۸۶۱۲۲۲۱۵۷۹۱
 • مکزیک تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان گلفام – ش. ۴۱۲۲۰۵۷۵۸۶ , ۲۲۰۵۷۵۹۰, ۲۲۰۵۷۵۸۸, ۲۲۰۱۲۹۲۱۲۲۰۵۷۵۸۹
 • ترکیه تهران – منطقه ۱۲ – خیابان فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵۳۷۳۳۱۱۸۹۹۷, ۳۳۱۱۵۲۹۹, ۳۳۱۱۱۲۰۲۳۳۱۱۷۹۲۸
 • نروژ تهران – منطقه ۱ – خیابان شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ۲۰۱۲۲۸۰۶۵۲۹, ۲۲۸۰۲۱۴۳, ۲۲۲۹۱۳۳۳۲۲۲۹۲۷۷۶
 • نیجریه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خیابان بابک مرکزی – پ. ۲۴۸۸۷۹۸۰۷۸۸۸۷۹۱۰۵۸
 • نیوزلند تهران – منطقه ۶ – خیابان شهیدمطهری – خیابان  دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵۷۸۸۷۵۷۰۵۲۸۸۷۵۷۰۵۶
 • واتیکان تهران – منطقه ۱۱ – تقاطع نوفل لوشاتو – خیابان رازی – ش. ۹۷۶۶۴۰۳۵۷۴۶۶۴۱۹۴۴۲
 • ونزوئلا تهران – منطقه ۳ – خیابان آفریقا – کوچه  ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ۲۲۲۰۵۱۹۵۵, ۸۸۷۱۵۱۸۵۲۲۰۲۰۵۸۴
 • ویتنام تهران – منطقه ۱ – خیابان ولی عصر – خیابان  مقدس اردبیلی – خیابان  پسیان – خیابان  باغست۲۲۴۱۱۶۷۰۲۲۴۱۶۰۴۵
 • هلند تهران – منطقه ۳ – دروس – بلوار شهرزاد – خیابان کماسایی – کوچه  اول شرقی – ش۲۲۵۶۷۰۰۵۲۲۵۶۶۹۹۰
 • هند تهران – منطقه ۷ – خیابان شهیدمطهری – خیابان  میرعماد – ش. ۴۶۲۲۴۱۶۶۸۲, ۲۲۴۱۴۴۴۶۸۸۷۴۵۵۵۷, ۸۸۷۵۵۹۷۳
 • یمن تهران – منطقه ۳ – زعفرانیه – خیابان شهیداعجازی – ش. ۸۷۸۸۷۱۷۹۲۲, ۸۸۷۱۳۹۷۴, ۸۸۷۱۳۳۹۶۲۲۴۱۹۹۳۴
 • یونان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴۳۲۲۰۵۰۵۳۳ , ۲۲۰۵۳۷۸۴۲۲۰۵۷۴۳۱
عضو کانال تلگرام ما شوید
یا
عضویت در خبر نامه
با عضویت در خبرنامه آرشین پرواز از نرخ تورهای لحظه آخری و نیز 10% تخفیف ویژه اعضا بهره مند شوید.