تورهای خارجی

تور تفلیس گرجستان

4 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 4 و 6 تیر ۹۷
 • قیمت از 1.150.000 تومان
 • مدت اقامت: 4شب و 5 روز
!ثبت سفارش
1.150.000 تومان

تور باتومی

7 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 15.12.8.5 تیر ماه ۹۷
 • قیمت از 2.140.000 تومان
 • مدت اقامت: 7شب و 8 روز
!ثبت سفارش
2.140.000

تور باتومی 4 شب

4 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 8 و 15 و 22 تیر ماه ۹۷
 • قیمت از 1.680.000 تومان
 • مدت اقامت: 4شب و 5 روز
!ثبت سفارش
1.680.000

تور باتومی 3 شب

3 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 5 و 12 و 19 و 26 تیر ماه ۹۷
 • قیمت از 1.490.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
1.490.000 تومان

تور استانبول تابستان

4 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 15 تیر ۹۷
 • قیمت از 1.330.000 تومان
 • مدت اقامت: ۴ شب
!ثبت سفارش
1.330.000 تومان

تور کوالالامپور

7 شب
 • پرواز: عمان ایر
 • تاریخ رفت: 7 شهریور
 • قیمت از 1.950.000 تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
1.950.000 تومان

تور بلغارستان

7 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 8 تیر ماه
 • قیمت از 2.710.000 تومان
 • مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
!ثبت سفارش
2.710.000 تومان

تور آنتالیا آفری

6شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: 7 تیر ۹۷
 • قیمت از 1.945.000 تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.945.000 تومان

تور ارمنستان تیر97

3 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 22 تیر ماه
 • قیمت از 1.250.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب
!ثبت سفارش
1.250.000 تومان