تورهای نوروزی | تور نوروزی | تورارزان نوروز | تور نوروز ارزان

تور پوکت سامویی نوروز۹۷

7 شب
 • پرواز: امارات
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ماه
 • قیمت از ۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان + ۴۹۰ دلار
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
5.460.000 تومان + 490 دلار

تور کشتی کروز ویژه نوروز۹۷

10 شب
 • پرواز: آسمان
 • تاریخ رفت: ۱ فروردین ۹۷
 • قیمت از ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۱۰ شب و ۱۱ روز
!ثبت سفارش
9.440.000 تومان

تور استانبول ۶شب نوروز۹۷

6شب
 • پرواز: قشم ایر / آسمان
 • تاریخ رفت: ۲۵اسفند تا ۱۲ فروردین ۹۷
 • قیمت از ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.980.000تومان

تور پوکت کوکونات نوروز۹۷

7 شب
 • پرواز: قطری
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان + ۴۹۰ دلار
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
5.180.000 تومان+490 دلار

تور مالزی نوروز ۹۷

6شب
 • پرواز: ایرآسیا
 • تاریخ رفت: ۲۵ اسفند
 • قیمت از ۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
3.540.000تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز ۹۷

6شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: ۲۶و۲۷ اسفند
 • قیمت از ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
2.190.000تومان

تور پوکت بانکوک ویژه نوروز۹۷

9 شب
 • پرواز: قطری
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ماه
 • قیمت از ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۷۰ دلار
 • مدت اقامت: ۹ شب و ۱۰ روز
!ثبت سفارش
4.700.000 تومان + 270 دلار

تور آنتالیا ۶شب و ۷ روز ویژه نوروز۹۷

6شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۸و۲۹ اسفند و ۲و۵ فروردین ۹۷
 • قیمت از ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
3.095.000تومان

تور آنتالیا ۶شب ویژه نوروز۹۷

6شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۱,۴,۶,۷و۸ فروردین۹۷
 • قیمت از ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
2.895.000 تومان

تور پوکت پاتایا بانکوک نوروز۹۷

10 شب
 • پرواز: قطری
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ماه
 • قیمت از ۵٫۱۸۰٫۰۰۰تومان + ۴۲۰ دلار
 • مدت اقامت: ۱۰ شب و ۱۱ روز
!ثبت سفارش
5.180.000 تومان + 420 دلار

تور تفلیس ویژه نوروز۹۷

5 شب
 • پرواز: زاگرس
 • تاریخ رفت: ۲۵ اسفند تا۵ فروردین
 • قیمت از ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۵ شب و ۶ روز
!ثبت سفارش
1.380.000 تومان

تور دبی نوروز۹۷

5 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ اسفند و۱و۲و ۳فروردین
 • قیمت از ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۵ شب و ۶ روز
!ثبت سفارش
2.750.000 تومان

تور پوکت نوروز۹۷

10 شب
 • پرواز مستقیم به پوکت
 • پرواز: قطری
 • تاریخ رفت: ۲ فروردین ماه
 • قیمت از ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۱۰ شب و ۱۱ روز
!ثبت سفارش
6.200.000 تومان

تور کیش ۳شب و ۴ روز نوروز۹۷

3 شب
 • پرواز: کیش ایر
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
790.000 تومان

تور کیش ۳ شب نوروز۹۷

3 شب
 • پرواز: کیش ایر
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
890.000تومان

توردبی نوروز۹۷

4شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۴ شب و ۵ روز
!ثبت سفارش
2.500.000تومان

تور کشتی کروز ویژه نوروز۹۷

9 شب
 • پرواز: آسمان
 • تاریخ رفت: ۳ فروردین ۹۷
 • قیمت از ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۹ شب و ۱۰ روز
!ثبت سفارش
9.190.000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز۹۷

6 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۷,۲۸و۲۹ اسفند و ۱الی۷ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
2.495.000 تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز۹۷

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند۹۶
 • قیمت از ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
2.895.000 تومان

تور بالی ویژه نوروز ۹۷

8 شب
 • پرواز: قطری
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۸ شب و ۹ روز
!ثبت سفارش
6.550.000 تومان

تور بمبئی و گوا ویژه نوروز ۹۷

7 شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: ۲۵و ۲۹ اسفند و ۳ و۷و ۱۰ فروردین ماه
 • قیمت از ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
4.645.000 تومان

تور اسپانیا ایتالیا فرانسه

11شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۱۱ شب و ۱۲ روز
!ثبت سفارش
2.990.000 تومان

تور ایتالیا

7شب
 • پرواز: آلیتالیا
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.990.000 تومان

تور اسپانیا

7شب
 • پرواز: ترکیش
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.790.000تومان

تور فرانسه

7شب
 • پرواز: ایران ایر/ماهان
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
2.990.000تومان

تور هند ۷ شب ویژه نوروز۹۷

7شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۶و۲۷و۲۸و۲۹ اسفند و۱و۲و۳و۴و۵و۶ فروردین ماه
 • قیمت از ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
4.340.000 تومان

تور بانکوک پاتایا نوروز۹۷

7شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۳٫۸۴۰٫۰۰۰تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.840.000تومان

تور پوکت ۷شب نوروز۹۷

7شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
4.450.000 تومان

تور قشم نوروز۹۷

!ثبت سفارش

تور مشهد نوروز۹۷

3 شب
 • پرواز: زاگرس
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
680.000تومان

تور کیش نوروز۹۷

3 شب
 • پرواز: کیش ایر
 • تاریخ رفت: نوروز۹۷
 • قیمت از ۹۷۵٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
975.000تومان

تور تفلیس نوروز۹۷

3,4و7شب
 • پرواز: زاگرس و قشم ایر
 • تاریخ رفت: ۲۶اسفند۹۶ و ۹ فروردین۹۷
 • قیمت از ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳شب,۴شب و ۷شب
!ثبت سفارش
1.380.000 تومان

تور استانبول نوروز۹۷

5شب
 • پرواز: قشم ایر / آسمان
 • تاریخ رفت: ۲۵اسفند۹۶ ,۳,۴,۵و۱۰ فروردین۹۷
 • قیمت از ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۵ شب و ۶ روز
!ثبت سفارش
1.650.000تومان

تور آنتالیا نوروز۹۷

6 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۵ , ۲۶ اسفند و ۸و ۹ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
2.195.000 تومان

تور باکو نوروز۹۷

3 شب
 • پرواز: ایران ایر
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند و ۳ و۴ و ۶ و ۷ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
2.595.000 تومان

تور ارمنستان نوروز۹۷

5 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: هر روزه از ۲۷ اسفند الی ۹ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۰۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۵ شب و ۶ روز
!ثبت سفارش
2.090.000 تومان

تور کوالالامپور و لنکاوی نوروز۹۷

7 شب
 • پرواز: عمان ایر
 • تاریخ رفت: ۲۴ اسفند الی ۵ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
4.970.000 تومان

تور دبی نوروز۹۷

4شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: ۲۷ و ۲۸ اسفندو ۱ و ۲ فروردین ماه
 • قیمت از ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۴ شب و ۵ روز
!ثبت سفارش
2.370.000 تومان

تور کوالالامپور نوروز۹۷

7 شب
 • پرواز: عمان ایر
 • تاریخ رفت: ۲۵و۲۸ اسفند۹۶ و ۵ فروردین۹۷
 • قیمت از ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.820.000

تور مالزی نوروز ۹۷

7شب
 • پرواز: ایرآسیا
 • تاریخ رفت: ۲۳ اسفند
 • قیمت از ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.050.000تومان

تور پاتایا نوروز۹۷

7شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ماه
 • قیمت از ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
3.980.000 تومان

تور پوکت نوروز۹۷

7شب
 • پرواز مستقیم به پوکت
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۲۶ اسفندماه
 • قیمت از ۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و ۸ روز
!ثبت سفارش
5.050.000تومان

تور چین ( شانگهای و پکن )

8 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: ۵ فروردین ماه
 • قیمت از ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت: ۸ شب و ۹ روز
!ثبت سفارش
5.900.000 تومان

تور نوروز ۹۷ – تور ارزان نوروز۹۷ – قیمت تور نوروز۹۷

در ایران تعطیلات رسمی سال نو شمسی فرصت بسیار مناسبی است برای سفر به نقاط مختلف جهان و گردش در سراسر ایران عزیزمان, با آغاز سال نو شمسی و فرا رسیدن فصل زیبای بهار آب و هوای مناطق مختلف در مطلوب ترین شرایط خود است.

آرشین پرواز شما را در انتخاب بهترین تور و مقصد برای سفرتان راهنمایی خواهد کرد و در سرتاسر این سفر گام بگام همراه شما خواهد بود تا از سفر خود لذت ببرید و خاطرات فراموش نشدنی ای را برای شما و خانواده تان بسازید.

تورهای نوروزی

تورهای نوروزی

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که سفر به استانبول و دبی و تایلند و سایر کشورهای آسیایی از جمله تورهای بسیار پر طرفدار در فصل بهار هستند.شاید لذت دیدن بهشت آسیا در فصل زیبای بهار را تجربه نکرده باشید و امسال تصمیم به سفر به کشور تایلند و شهر پوکت را داشته باشید.

فصل زیبای بهار و فرارسیدن نوروز باستانی فرصت بسیار مناسبی است که با سفر به شهرها و کشورهای متفاوت از تعطیلات خود لذت ببریم.گفتنی است زنده شدن طبیعت و جنب و جوش جهان در تمامی آسیا قابل رویت است , پیشنهاد می شود در این فصل از زیبایی های طبیعت استفاده نمایید و سفر کنید…

تایلند – پوکت – پاتایا – بانکوک – ترکیه – استانبول – آنتالیا – کوش آداسی – بدروم – مالزی – کوالالامپور – سنگاپور – لنکاوی – گرجستان – تفلیس – باتومی – دبی – روسیه – مسکو – سنت پترزبورگ – ارمنستان – هند – گوا – دهلی – آگرا – جیپور – اروپا – فرانسه – ایتالیا – اسپانیا – یونان – چین – بلغارستان – سریلانکا – قبرس – کیش – مشهد – قشم

ثبت نام تورهای لحظه آخری

X
عضو کانال تلگرام ما شوید
یا
عضویت در خبر نامه
با عضویت در خبرنامه آرشین پرواز از نرخ تورهای لحظه آخری و نیز 10% تخفیف ویژه اعضا بهره مند شوید.