همه تورها

تور آنتالیا آفری

6شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 30 خرداد ۹۷
 • قیمت از 1.190.000 تومان
 • مدت اقامت: ۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.190.000 تومان

تور ارمنستان تیر97

3 شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 11 تیر ماه
 • قیمت از 1.250.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب
!ثبت سفارش
1.250.000 تومان

منقضی شده

تور استانبول 6 شب

6شب
 • پرواز: ماهان
 • تاریخ رفت: 26خرداد ماه
 • قیمت از 1.580.000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
!ثبت سفارش
1.580.000 تومان

تور تفلیس 4 شب

4 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 30 خرداد ۹۷
 • قیمت از 1.230.000 تومان
 • مدت اقامت: 4شب و 5 روز
!ثبت سفارش
1.230.000 تومان

منقضی شده

تور تفلیس 3 شب

3شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 27 خرداد ۹۷
 • قیمت از 1.130.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
1.130.000 تومان

منقضی شده

تور تفلیس 3 شب ویژه تعطیلات خرداد

3 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 13 خرداد ماه ۹۷
 • قیمت از 1.860.000 تومان
 • مدت اقامت: ۳شب و ۴ روز
!ثبت سفارش
1.860.000 تومان

منقضی شده

تور استانبول تعطیلات خرداد

5 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: 10 خرداد ماه
 • قیمت از 2.000.000 تومان
 • مدت اقامت: 5شب و 6 روز
!ثبت سفارش
2.000.000 تومان

تور تفلیس و باتومی

7شب
 • پرواز: زاگرس / کیش ایر
 • تاریخ رفت: 24 و 26 و 31 خرداد ۹۷
 • قیمت از 1.990.000 تومان
 • مدت اقامت: ۷ شب و 8 روز
!ثبت سفارش
1.990.000 تومان

تور استانبول

3 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 1 و 3 تیر97
 • قیمت از 1.180.000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
!ثبت سفارش
1.180.000 تومان

منقضی شده

تور مالزی خرداد۹۷

6 شب
 • پرواز: عمان ایر
 • تاریخ رفت: 15 و 17 خرداد۹۷
 • قیمت از ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
 • مدت اقامت:۶ شب و ۷ روز
!ثبت سفارش
1.790.000تومان

تور استانبول

4شب
 • پرواز: آتا / معراج
 • تاریخ رفت: 31 خرداد و 1 و 2 تیر ۹۷
 • قیمت از1.260.000 تومان
 • مدت اقامت: ۴ شب
!ثبت سفارش
1.260.000 تومان

منقضی شده

تور تفلیس 4 شب ویژه خرداد ۹۷

4 شب
 • پرواز: آتا
 • تاریخ رفت: 21 خرداد ماه ۹۷
 • قیمت از 1.200.000 تومان
 • مدت اقامت: 4شب و 5 روز
!ثبت سفارش
1.200.000 تومان