مکان
آنتالیا

تاریخ رفت
8 تیر

مدت اقامت
6 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر

قیمت
2.890.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور آنتالیا ترکیه

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
lara palace۳*۲.۸۹۰.۰۰۰۴.۵۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰bb
himeros life۴*۳.۶۹۰.۰۰۰۵.۹۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
armir palace۴*۴.۸۹۰.۰۰۰۶.۹۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
belkon۴*۵.۱۹۰.۰۰۰۷.۲۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
armir resort۵*۵.۶۹۰.۰۰۰۸.۰۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
nazar beach۴*۵.۶۹۰.۰۰۰۹.۰۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
imperial sunland۵*۶.۵۹۰.۰۰۰۹.۶۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰u.all
ramada resort side۵*۶.۸۹۰.۰۰۰۹.۸۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰all
grand park kemer۵*۱۰.۴۹۰.۰۰۰۱۵.۲۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰u.all
crystal water world۵*۱۰.۵۹۰.۰۰۰۱۵.۰۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰u.all
sherwood dreams۵*۱۰.۹۹۰.۰۰۰۱۵.۰۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰u.all
granada luxury۵*۱۲.۳۹۰.۰۰۰۱۷.۶۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰u.all

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۱/۵ ( ۱ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

عضویت در تلگرام آرشین پرواز