مکان
آنتالیا

تاریخ رفت
28 اسفند الی 16 فروردین

مدت اقامت
6 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
3.820.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور آنتالیا نوروز۹۸

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
AGON HOTEL۳*۳.۸۲۰.۰۰۰۴.۴۴۰.۰۰۰۳.۵۱۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
LARA HADRIANUS۵*۴.۶۸۰.۰۰۰۵.۴۶۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
CENDER HOTEL۵*۴.۶۸۰.۰۰۰۵.۴۶۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
SENSITIVE۵*۵.۲۲۰.۰۰۰۶.۳۲۰.۰۰۰۴.۲۱۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
ADONIS۵*۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۱۷۰.۰۰۰۴.۵۲۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
GRAND PARK LARA۵*۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۴.۵۲۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
RAMADA RESORT LARA۵*۵.۹۳۰.۰۰۰۷.۴۱۰.۰۰۰۴.۶۰۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
KARMIR RESORT۵*۶.۰۸۰.۰۰۰۸.۱۱۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
KERVANSARAY LARA۵*۶.۷۱۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
ORANGE COUNTY۵*۶.۷۸۰.۰۰۰۸.۶۶۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
AKKA ANTEDON۵*۷.۰۱۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۵.۱۲۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
ADALYA ELITE۵*۷.۷۲۰.۰۰۰۱۰.۰۶۰.۰۰۰۵.۴۶۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL
DELPHIN BE GRAND۵*۹.۲۸۰.۰۰۰۱۲.۳۲۰.۰۰۰۶.۲۴۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰ALL

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز