لوگوی ارشین پرواز

مکان
تفلیس

تاریخ رفت
5 و 6 آبان

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
2.160.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور تفلیس

این تور با ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ اراده می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
batoni۳*۲.۰۶۰.۰۰۰۲.۲۱۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
dalida۳*۲.۱۶۰.۰۰۰۲.۴۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
like۳*۲.۲۶۵.۰۰۰۲.۶۳۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
grand gmp۴*۲.۴۲۰.۰۰۰۲.۹۴۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
gng۴*۲.۶۸۰.۰۰۰۳.۴۶۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
lm club۴*۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
vilton۴*۲.۹۹۵.۰۰۰۴.۰۸۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
gallery inn۴*۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۴۰۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
ramada۴*۳.۳۶۰.۰۰۰۴.۷۶۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
radius۴*۳.۸۸۰.۰۰۰۵.۸۵۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
holiday inn۴*۴.۷۶۰.۰۰۰۷.۵۷۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb
biltmore۵*۶.۲۲۰.۰۰۰۱۰.۴۸۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰bb

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۱.۵/۵ ( ۲ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز