مکان
استانبول

تاریخ رفت
3 و 4 و 5 اسفند

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
1.720.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول اسفند۹۷

این تور درتاریخ ۴ اسفند با ۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

این تور درتاریخ ۵ اسفند با ۱۲۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GORUR۳*۱.۷۲۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
SABENA۳*۱.۹۱۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰۱.۹۱۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
WHITE MONARCH۳*۲.۰۱۰.۰۰۰۲.۵۶۰.۰۰۰۲.۰۱۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
DORA۴*۲.۰۵۰.۰۰۰۲.۷۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
KAJ۴*۱.۹۳۰.۰۰۰۲.۴۸۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
CUENTO۴*۲.۰۵۰.۰۰۰۲.۷۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
TAKSIM EXPRESS۴*۲.۲۶۰.۰۰۰۳.۱۴۰.۰۰۰۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
LION۳*۲.۳۹۰.۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
GREEN PARK۴*۲.۴۳۰.۰۰۰۳.۴۸۰.۰۰۰۲.۴۳۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
GRAND HALIC۴*۲.۲۶۰.۰۰۰۳.۱۴۰.۰۰۰۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۲.۷۷۰.۰۰۰۴.۱۶۰.۰۰۰۲.۷۷۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
TITANIC CITY۴*۲.۹۷۰.۰۰۰۵.۵۶۰.۰۰۰۲.۹۷۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB
GRAND CEVAHIRE۵*۲.۷۷۰.۰۰۰۴.۱۶۰.۰۰۰۲.۷۷۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰BB

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز