لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
1 و 3 آبان

مدت اقامت
5 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایرتور

قیمت
3.350.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور استانبول ترکیه

این تور در تاریخ ۳ آبان با ۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
YUVAM۳*۳.۳۵۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
guru۳*۳.۵۱۰.۰۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
malkoc۳*۳.۶۹۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
marina۳*۳.۸۳۰.۰۰۰۴.۹۴۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
birol۳*۳.۸۹۰.۰۰۰۵.۰۸۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
kaya hotel۳*۴.۰۰۰.۰۰۰۵.۳۲۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
istanburg۳*۳.۹۵۰.۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
alfa۴*۴.۰۷۰.۰۰۰۵.۴۵۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
dora۴*۴.۵۵۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
grand halic۴*۴.۶۷۰.۰۰۰۶.۶۴۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
titanic business۵*۴.۸۵۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
lion۴*۴.۶۹۰.۰۰۰۷.۱۶۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
taksim line۵*۴.۹۳۰.۰۰۰۷.۱۶۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
palazzo donizetti۵*۵.۷۷۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
crown plaza۵*۵.۲۷۰.۰۰۰۷.۶۵۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰
naz city۴*۵.۴۵۰.۰۰۰۸.۰۹۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۳/۵ ( ۲ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز