مکان
استانبول

تاریخ رفت
5 و 6 و 7 اسفند

مدت اقامت
5 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
2.110.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول ترکیه

این تور در تاریخ ۵ اسفند با ۴۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۶ اسفند با ۱۲۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
GURURE۲.۱۱۰.۰۰۰۲.۷۴۰.۰۰۰۲.۱۱۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
REYDEL۲.۲۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
ISTANBURG EFES۲.۲۷۰.۰۰۰۳.۰۴۰.۰۰۰۲.۲۷۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
PERA ROSE۲.۵۶۰.۰۰۰۳.۶۲۰.۰۰۰۲.۵۶۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
WHITE MONARCH۲.۵۶۰.۰۰۰۳.۶۲۰.۰۰۰۲.۵۶۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
ICON۲.۶۳۰.۰۰۰۳.۷۶۰.۰۰۰۲.۶۳۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
TAKSIM EXPRESS۲.۹۸۰.۰۰۰۴.۴۴۰.۰۰۰۲.۹۸۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
NOVA PLAZA۲.۸۷۰.۰۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰۲.۸۷۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
DEDEMAN۳.۳۹۰.۰۰۰۵.۲۸۰.۰۰۰۳.۳۹۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
GRAND OZANTIK۳.۳۴۰.۰۰۰۵.۱۸۰.۰۰۰۳.۳۴۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
GRAND HALIC۲.۹۸۰.۰۰۰۴.۴۴۰.۰۰۰۲.۹۸۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
PALAZZO DONIZETTI۳.۸۳۰.۰۰۰۶.۱۲۰.۰۰۰۳.۸۳۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
POINT۴.۳۹۰.۰۰۰۷.۲۶۰.۰۰۰۴.۳۹۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰

 

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز