لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
28 و 29 تیر

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
3.120.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور استانبول تیر

این تور در تاریخ ۲۸ تیر با ۱۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
malkoc۳*۳.۱۲۰.۰۰۰۳.۸۷۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
reydel۳*۳.۲۲۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
paradise۳*۳.۲۵۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
efes۳*۳.۵۱۰.۰۰۰۴.۵۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
alfa۴*۳.۶۱۰.۰۰۰۴.۷۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
ramada merter۵*۴.۰۶۰.۰۰۰۵.۶۵۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
my bade۴*۴.۲۵۰.۰۰۰۵.۵۱۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand halic۴*۴.۲۷۰.۰۰۰۶.۰۷۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
cartoon۴*۴.۴۱۰.۰۰۰۶.۸۵۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
taksim express۴*۴.۵۶۰.۰۰۰۶.۶۷۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
bvs lush۴*۴.۸۷۰.۰۰۰۷.۲۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand oztanik۴*۴.۹۵۰.۰۰۰۷.۳۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
lamartine۴*۵.۳۵۰.۰۰۰۷.۳۵۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
lampa۴*۴.۰۵۰.۰۰۰۵.۵۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
opera۴*۴.۸۷۰.۰۰۰۶.۷۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
point۵*۶.۷۹۰.۰۰۰۱۱.۰۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
titanic city۴*۵.۳۵۰.۰۰۰۸.۱۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
lares park۴*۵.۸۵۰.۰۰۰۸.۴۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز