مکان
استانبول

تاریخ رفت
نوروز98

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
2.940.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول نوروز۹۸

این تور در تاریخ ۲۹ اسفند با ۹۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۱فروردین با ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۴فروردین با ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۱۰فروردین با ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۱۲فروردین با ۸۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

 

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
HERTON۳*۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۸۱۰.۰۰۰۲.۹۴۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
GRAND LIZA۳*۲.۹۷۰.۰۰۰۳.۸۵۰.۰۰۰۲.۹۷۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
PERA LIFE۳*۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۱۵۰.۰۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
MONOPOL۳*۳.۲۵۰.۰۰۰۴.۳۷۰.۰۰۰۳.۲۵۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
MONTAGNA HERA۳*۳.۳۱۰.۰۰۰۴.۴۸۰.۰۰۰۳.۳۱۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
MAXWELL۳*۳.۴۸۰.۰۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰۳.۴۸۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
VALIDE۴*۳.۵۹۰.۰۰۰۵.۰۵۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۳.۶۴۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۳.۶۴۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
THE TONGO۴*۳.۶۵۰.۰۰۰۵.۱۶۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
GRAND EMIN۴*۳.۸۷۰.۰۰۰۵.۶۱۰.۰۰۰۳.۸۷۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
ICON۴*۳.۹۰۰.۰۰۰۵.۶۵۰.۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
GRADN HALIC۴*۴.۰۵۰.۰۰۰۵.۹۴۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
WISH MORE۵*۴.۱۲۰.۰۰۰۶.۱۳۰.۰۰۰۴.۱۲۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
CRYSTALL۴*۴.۴۵۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
NAZ CITY۵*۴.۷۹۰.۰۰۰۷.۴۱۰.۰۰۰۴.۷۹۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
GRAND OZTANIK۴*۴.۵۹۰.۰۰۰۷.۰۳۰.۰۰۰۴.۵۹۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB
MERCOR BOMONTI۵*۴.۶۰۰.۰۰۰۷.۰۵۰.۰۰۰۴.۶۰۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز