مکان
استانبول

تاریخ رفت
9 و 10 فروردین

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
تابان

قیمت
3.280.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول نوروز ۹۸

این تور در تاریخ ۱۰ فروردین با ۳۲۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
Apart yuvam۳*۳.۲۸۰.۰۰۰۳.۸۴۰.۰۰۰۳.۲۸۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
MARAL۳*۳.۶۳۰.۰۰۰۵.۲۲۰.۰۰۰۳.۶۳۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
golden peras۳*۳.۷۸۰.۰۰۰۴.۷۵۰.۰۰۰۳.۷۸۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
monopol۳*۳.۹۱۰.۰۰۰۵.۷۷۰.۰۰۰۳.۹۱۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
pera life۳*۳.۹۵۰.۰۰۰۵.۰۸۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
MONTAGNA HERA۳*۳.۹۶۰.۰۰۰۵.۸۸۰.۰۰۰۳.۹۶۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
All inn۴*۴.۱۲۰.۰۰۰۶.۲۱۰.۰۰۰۴.۱۲۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
MAXWELL۳*۴.۰۲۰.۰۰۰۵.۹۹۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
green park merter۵*۴.۲۳۰.۰۰۰۶.۴۳۰.۰۰۰۴.۲۳۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
VALIDE۴*۴.۲۳۰.۰۰۰۶.۴۳۰.۰۰۰۴.۲۳۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
THE TONGO۴*۴.۴۰۰.۰۰۰۶.۷۶۰.۰۰۰۴.۴۰۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
Taksim express۴*۴.۴۵۰.۰۰۰۶.۸۸۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
feroniya۴*۴.۴۶۰.۰۰۰۶.۸۹۰.۰۰۰۴.۴۶۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
DORA۴*۴.۵۱۰.۰۰۰۶.۹۹۰.۰۰۰۴.۵۱۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
BIANCHO۴*۴.۵۷۰.۰۰۰۷.۰۷۰.۰۰۰۴.۵۷۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
GRADN halic۴*۴.۶۸۰.۰۰۰۷.۳۲۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
DEDEMAN۵*۴.۷۳۰.۰۰۰۷.۴۳۰.۰۰۰۴.۷۳۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
BVS LUSH۴*۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۹۶۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
GRADN OZTANIC۴*۵.۲۶۰.۰۰۰۸.۴۶۰.۰۰۰۵.۲۶۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
MERCOR TAKSIM۴*۵.۳۵۰.۰۰۰۸.۶۵۰.۰۰۰۵.۳۵۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
NAZ CITY۵*۵.۳۹۰.۰۰۰۸.۷۱۰.۰۰۰۵.۳۹۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۵.۰۱۰.۰۰۰۷.۹۱۰.۰۰۰۵.۰۱۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB
MERCOR BOMONTI۵*۵.۵۶۰.۰۰۰۹.۰۷۰.۰۰۰۵.۵۶۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز