مکان
استانبول

تاریخ رفت
8 و 9 اسفند

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
ماهان/قشم ایر

قیمت
1.960.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول هتل ۴ ستاره

این تور در تاریخ ۹ اسفند با ۴۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
MONARCH۱.۹۶۰.۰۰۰۲.۳۹.۰۰۰۱.۹۶۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
REYDEL۲.۰۵۰.۰۰۰۲.۵۹۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
NEVA۲.۳۴۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۳۴۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
ISTANBURG EFES۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
PERA ROSE۲.۳۴۰.۰۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۲.۳۴۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
TAKSIM TERRACE۲.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۷۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
ICON۲.۴۰۰.۰۰۰۳.۲۷۰.۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
NOVA PLAZA۲.۵۷۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰۲.۵۷۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
TAKSIM TOWN۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
TAKSIM EXPRESS۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
GRAND OZTANIK۲.۸۳۰.۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰۲.۸۳۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
DEDEMAN۲.۹۹۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
GRAND HALIC۲.۶۶۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
PALAZZO DONIZETTI۳.۳۱۰.۰۰۰۴.۰۹۰.۰۰۰۴.۰۹۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰
POINT۳.۷۳۰.۰۰۰۵.۹۳۰.۰۰۰۳.۷۳۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز