مکان
استانبول

تاریخ رفت
9 و 12 تیر

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر

قیمت
3.290.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور استانبول چهار شب

این تور درتاریخ ۱۲ تیر با ۳۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
yuvam۳*۳.۲۹۰.۰۰۰۴.۱۵۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
reydel۳*۳.۳۵۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
sabena۳*۳.۳۸۰.۰۰۰۴.۲۸۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
golden peras۳.۶۹۰.۰۰۰۴.۹۲۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
topkapi۳۳.۶۹۰.۰۰۰۴.۹۲۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
alfa۴*۳.۸۵۰.۰۰۰۵.۲۳۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
pera life۳*۳.۸۵۰.۰۰۰۵.۲۳۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
buyuk keban۴*۳.۸۸۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
ICON۴*۴.۳۸۰.۰۰۰۶.۲۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
pera rose۴*۳.۹۹۰.۰۰۰۵.۴۸۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
ramada merter۵*۴.۱۴۰.۰۰۰۵.۷۹۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
taksim line۴*۴.۶۹۰.۰۰۰۶.۹۳۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
grand halic۴*۴.۵۳۰.۰۰۰۶.۶۲۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
surmeli۵*۵.۲۳۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
point barbaros۵*۵.۷۵۰.۰۰۰۹.۰۴۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB
green park taksim۵*۴.۹۵۰.۰۰۰۷.۵۲۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

عضویت در تلگرام آرشین پرواز