مکان
استانبول

تاریخ رفت
19 بهمن

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
3.000.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول ۱۹ بهمن۹۷

این تور با ۷۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرح ارائه می گردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GORUR۳*۲.۲۵۰.۰۰۰۲.۶۹۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
REYDEL۳*۲.۴۱۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۴۱۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
ISTANBURG EFES۳*۲.۴۷۰.۰۰۰۲.۸۹۰.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
PERA ROSE۴*۲.۶۵۰.۰۰۰۳.۳۷۰.۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
ALFA۳*۲.۶۲۰.۰۰۰۳.۲۹۰.۰۰۰۲.۶۲۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
MARBEL۴*۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۲.۹۴۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
ICON۴*۲.۷۰۰.۰۰۰۳.۴۷۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
TAKSIM TERRACE۳*۲.۷۵۰.۰۰۰۳.۵۶۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
TAKSIM EXPRESS۴*۲.۸۶۰.۰۰۰۳.۷۶۰.۰۰۰۲.۸۶۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۲.۸۷۰.۰۰۰۳.۸۱۰.۰۰۰۲.۸۷۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
GRAND OZTANIK۴*۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۳۶۰.۰۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
GRAND HALIC۴*۳.۱۸۰.۰۰۰۴.۴۳۰.۰۰۰۳.۱۸۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
TITANIC DOWNTOWN۵*۳.۳۲۰.۰۰۰۴.۷۲۰.۰۰۰۳.۳۲۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
DEDEMAN۵*۳.۱۸۰.۰۰۰۴.۴۳۰.۰۰۰۳.۱۸۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB
POINT۵*۳.۹۴۰.۰۰۰۵.۹۳۰.۰۰۰۳.۹۴۰.۰۰۰۱.۹۳۰.۰۰۰BB

 

 

 

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز