مکان
استانبول

تاریخ رفت
23 دی

مدت اقامت
3

ایرلاین
معراج

قیمت
1.395.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول ۲۳ دی۹۷

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GORUR۳*۱.۳۹۵.۰۰۰۱.۶۶۰.۰۰۰۱.۳۹۵.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
MARAL۳*۱.۴۶۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۴۶۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
ALL INN۳*۱.۷۰۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
WHITE MONARCH۴*۱.۷۷۰.۰۰۰۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۷۷۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
GRABND HILARIUM۴*۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
LION۴*۱.۹۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
FERONYA۴*۱.۹۹۰.۰۰۰۲.۴۸۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۲.۱۲۵.۰۰۰۲.۹۲۰.۰۰۰۲.۱۲۵.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
GOLDEN AGE۴*۲.۱۷۰.۰۰۰۳.۰۳۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
TITANIC DOWN TOWN۵*۲.۱۹۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
GRAND HALIC۴*۲.۲۱۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۲۱۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۲.۲۲۰.۰۰۰۳.۱۸۰.۰۰۰۲.۲۲۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB
ELITE WORLD۵*۲.۸۴۰.۰۰۰۳.۹۶۰.۰۰۰۲.۸۴۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز