مکان
استانبول

تاریخ رفت
28 و 29 و 30 دی97

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ماهان/معراج

قیمت
1.540.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول ۲۹ دی۹۷

این تور در تاریخ ۲۸ دی ۹۷ با ۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۳۰ دی ۹۷ با ۲۰.۰۰۰ تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.

 

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
MONARCH۳*۱.۵۴۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۵۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
MALKOC۳*۱.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۲۰.۰۰۰۱.۵۹۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GORUR۳*۱.۶۳۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۶۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GRAND MILAN۳*۱.۶۶۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۶۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NEVA FLAT۳*۱.۷۴۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۱.۷۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
MAX WELL۳*۱.۸۰۰.۰۰۰۲.۳۴۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
THE CITY۴*۱.۸۴۰.۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰۱.۸۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
PERA ROSE۴*۱.۸۴۰.۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰۱.۸۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
ICON۴*۱.۸۷۰.۰۰۰۲.۴۸۰.۰۰۰۱.۸۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۱.۹۷۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۱.۹۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۲.۰۲۰.۰۰۰۲.۷۶۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
BVS LUSH۴*۲.۱۲۰.۰۰۰۲.۹۶۰.۰۰۰۲.۱۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
SURMELI۵*۲.۱۸۰.۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GRADN OZTANIK۴*۲.۱۹۰.۰۰۰۳.۱۲۰.۰۰۰۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
CROWN PLAZA۵*۲.۲۲۰.۰۰۰۳.۱۶۰.۰۰۰۲.۲۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۲.۵۳۰.۰۰۰۳.۷۸۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
ELITE WORLD۵*۲.۸۰۰.۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز