مکان
استانبول

تاریخ رفت
28 و 29 و 30 دی

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ماهان/معراج

قیمت
1.520.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول ۳۰ دی۹۷

این تور در تاریخ ۲۸ دی ۹۷ با ۷۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۲۹ دی ۹۷ با ۷۰.۰۰۰ تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
MONARCH۳*۱.۵۲۰.۰۰۰۱.۸۸۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
MALKOC۳*۱.۵۸۰.۰۰۰۱.۹۴۰.۰۰۰۱.۵۸۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GORUR۳*۱.۶۳۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۶۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GRAND MILAN۳*۱.۶۷۰.۰۰۰۲.۰۹۰.۰۰۰۱.۶۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NEVA FLAT۳*۱.۷۴۰.۰۰۰۲.۲۳۰.۰۰۰۱.۷۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
MAX WELL۳*۱.۸۲۰.۰۰۰۲.۳۷۰.۰۰۰۱.۸۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
THE CITY۴*۱.۸۵۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
PERA ROSE۴*۱.۸۵۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
ICON۴*۱.۸۹۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۱.۹۶۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۱.۹۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۲.۰۳۰.۰۰۰۲.۸۱۰.۰۰۰۲.۰۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
BVS LUSH۴*۲.۱۴۰.۰۰۰۳.۰۳۰.۰۰۰۲.۱۴۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
SURMELI۵*۲.۲۱۰.۰۰۰۳.۱۷۰.۰۰۰۲.۲۱۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GRADN OZTANIK۴*۲.۲۰۰.۰۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
CROWN PLAZA۵*۲.۲۵۰.۰۰۰۳.۲۳۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۲.۵۸۰.۰۰۰۳.۸۹۰.۰۰۰۲.۵۸۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
ELITE WORLD۵*۲.۸۲۰.۰۰۰۴.۳۷۰.۰۰۰۲.۸۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز