مکان
آنتالیا

تاریخ رفت
2 اسفند

مدت اقامت
6 شب

ایرلاین
ایران ایر

قیمت
1.390.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور اسفند آنتالیا

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
AGON۳*۱.۳۹۰.۰۰۰۱.۷۹۰.۰۰۰۱.۵۹۰.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰BB
LARA DINC۴*۱.۹۹۵.۰۰۰۲.۱۹۵.۰۰۰۱.۹۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰BB
LARA HADRIANUS۴*۲.۱۹۰.۰۰۰۲.۵۹۰.۰۰۰۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰BB
SARP۴*۲.۹۹۵.۰۰۰۳.۴۹۵.۰۰۰۲.۹۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰FB
SENSITIVE PREMIUM۵*۳.۰۹۵.۰۰۰۳.۸۹۵.۰۰۰۳.۰۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
KARMIR RESORT۵*۲.۹۹۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰ALL
CLUB SERA۵*۳.۳۹۵.۰۰۰۴.۱۹۵.۰۰۰۳.۳۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
MIRACLE RESORT۵*۳.۷۴۵.۰۰۰۴.۶۹۵.۰۰۰۳.۷۴۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
SHERWOOD BREEZES۵*۳.۸۴۵.۰۰۰۵.۲۹۵.۰۰۰۳.۸۴۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
ADALYA ELITE۵*۳.۹۹۵.۰۰۰۵.۰۹۵.۰۰۰۳.۹۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
TITANIC BEACH LARA۵*۴.۳۹۵.۰۰۰۵.۵۴۵.۰۰۰۴.۳۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰U.ALL
RIXOS SUNGATE۵*۴.۷۹۵.۰۰۰۶.۱۴۵.۰۰۰۴.۷۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰ALL

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز