مکان
استانبول

تاریخ رفت
5 الی 7 فروردین

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
تابان

قیمت
3.520.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور استانبول نوروز۹۸

این تور در تاریخ ۵ فروردین با ۲۳۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ ۶ فروردین با ۱۳۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GRAND AKSU۳*۳.۵۲۰.۰۰۰۴.۲۷۰.۰۰۰۳.۵۲۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
GRAND LIZA۳*۳.۹۱۰.۰۰۰۴.۷۴۰.۰۰۰۳.۹۱۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
PERA LIFE۳*۴.۰۷۰.۰۰۰۵.۰۶۰.۰۰۰۴.۰۷۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
MONOPOL۳*۴.۱۹۰.۰۰۰۵.۲۹۰.۰۰۰۴.۱۹۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
MONTAGNA HERA۳*۴.۲۴۰.۰۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰۴.۲۴۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
MAXWELL۳*۴.۳۰۰.۰۰۰۵.۵۱۰.۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
VALIDE۴*۴.۵۱۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۴.۵۱۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۴.۵۱۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۴.۵۱۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
THE TANGO۴*۴.۶۸۰.۰۰۰۶.۲۸۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
DORA۴*۴.۷۹۰.۰۰۰۶.۵۱۰.۰۰۰۴.۷۹۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
BIANCHO۴*۴.۸۵۰.۰۰۰۶.۵۹۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
GRADN OZTANIK۴*۵.۵۴۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰۵.۵۴۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
NAZ CITY۵*۵.۶۷۰.۰۰۰۸.۲۳۰.۰۰۰۵.۶۷۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۵.۲۹۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۵.۲۹۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
MERCOR TAKSIM۴*۵.۶۳۰.۰۰۰۸.۱۷۰.۰۰۰۵.۶۳۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB
MERCOR BOMONTI۵*۵.۸۴۰.۰۰۰۸.۵۹۰.۰۰۰۵.۸۴۰.۰۰۰۳.۰۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز