مکان
دبی

تاریخ رفت
3 و 4 و 5 و 6 اسفند

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
3.150.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور اسفند ۹۷ دبی

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
GOLDEN SQUARE۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
MAYFAIR۳.۲۰۰.۰۰۰۴.۰۲۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
ABJAD GRAND۳.۷۶۰.۰۰۰۵.۱۲۰.۰۰۰۳.۷۶۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
CITY STAR۳.۴۶۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۳.۴۶۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
NEW BLACK STONE۳.۵۸۰.۰۰۰۴.۶۹۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
GRAND CENTRAL۳.۵۹۰.۰۰۰۴.۷۷۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
CARLTON PALACE۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
CROWNE PLAZA DEIRE۴.۵۵۰.۰۰۰۶.۸۳۰.۰۰۰۴.۵۵۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰
ASIANA HOTEL۵.۴۵۰.۰۰۰۸.۳۹۰.۰۰۰۵.۴۵۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز