مکان
دبی

تاریخ رفت
5 و 10 و 11 و 12 اسفند

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
3.830.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور امارات دبی

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
MAYFAIR۳*۳.۸۳۰.۰۰۰۵.۰۳۰.۰۰۰۳.۸۳۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
GOLDEN SQUARE۳*۳.۸۷۰.۰۰۰۵.۰۵۰.۰۰۰۳.۸۷۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
PHOENIX۳*۳.۹۲۰.۰۰۰۵.۱۳۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
DELMON۳*۳.۹۶۰.۰۰۰۵.۲۳۰.۰۰۰۳.۹۶۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
NEW BLACK STON۴*۴.۱۷۰.۰۰۰۵.۶۴۰.۰۰۰۴.۱۷۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
GRAND CENTRAL۴*۴.۳۷۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۴.۳۷۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
ABJAD GRAND۴*۴.۱۸۰.۰۰۰۵.۶۶۰.۰۰۰۴.۱۸۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
LANDMARK GRAND۴*۴.۴۶۰.۰۰۰۶.۲۲۰.۰۰۰۴.۴۶۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
JOOD PALACE۵*۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۳۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
SOME WHARE APARTMENT۵*۵.۱۰۰.۰۰۰۷.۴۰۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB
HILTON CREEK DUBAI۵*۶.۳۵۰.۰۰۰۹.۹۹۰.۰۰۰۶.۳۵۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰ BB

 

ساعت رفت از تهران ۱۸:۰۰
ساعت برگشت به تهران ۱۲:۳۰

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز