مکان
استانبول

تاریخ رفت
24 و 25 بهمن

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
قشم ایر/ایران ایر

قیمت
1.870.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور بهمن استانبول

این تور در تاریخ ۲۴ بهمن با ۲۴۰.۰۰۰ تومان افزایش نرح ارائه می گردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GORUR۳*۱.۸۷۰.۰۰۰۲.۲۹۰.۰۰۰۱.۸۷۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
REYDEL۳*۲.۰۲۰.۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
ISTANBURG EFES۳*۲.۰۸۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۰۸۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
PERA ROSE۴*۲.۲۵۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
ALFA۳*۲.۲۲۰.۰۰۰۲.۸۹۰.۰۰۰۲.۲۲۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
ICON۴*۲.۳۰۰.۰۰۰۳.۰۸۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
TAKSIM TERRACE۳*۲.۳۳۰.۰۰۰۳.۱۸۰.۰۰۰۲.۳۳۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
TAKSIM EXPRESS۴*۲.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۸۰.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۲.۴۷۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
GRAND OZTANIK۴*۲.۷۵۰.۰۰۰۳.۹۹۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
GRAND HALIC۴*۲.۶۰۰.۰۰۰۳.۵۷۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
TITANIC DOWNTOWN۵*۲.۹۴۰.۰۰۰۴.۳۳۰.۰۰۰۲.۹۴۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
DEDEMAN۵*۲.۷۹۰.۰۰۰۴.۰۶۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB
POINT۵*۳.۵۵۰.۰۰۰۵.۵۵۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰۱.۵۲۰.۰۰۰BB

 

 

 

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز