مکان
دبی

مدت اقامت
3 شب

قیمت
3.230.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور بهمن دبی

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
SUN AND SANDS DOWNTOWN۳*۳.۲۳۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۳.۲۳۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
GOLDEN SQUARE۳*۳.۲۵۰.۰۰۰۴.۰۷۰.۰۰۰۳.۲۵۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
CITY STAR۳*۳.۴۰۰.۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
NEW BLACK STONE۴*۳.۵۵۰.۰۰۰۵.۶۰۰.۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
ABJAD GRAND۴*۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
GRAND CENTRAL۴*۳.۷۰۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰۳.۷۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
CARLTON PALACE۵*۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۸۸۰.۰۰۰۴.۱۸۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
CORAL DUBAI ALBARSHA۵*۴.۷۰۰.۰۰۰۶.۹۰۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
HYATT REGENCY۵*۴.۷۰۰.۰۰۰۶.۸۰۰.۰۰۰۴.۷۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB
NASSIMA ROYAL۵*۵.۱۰۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز