مکان
آنتالیا

تاریخ رفت
25 و 26 بهمن

مدت اقامت
6 شب

ایرلاین
ایران ایر/ماهان

قیمت
1.595.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور بهمن ماه آنتالیا

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
AGON۳*۱.۵۹۵.۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰BB
LARA DINC۴*۱.۷۹۵.۰۰۰۱.۹۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰BB
LARA HADRIANUS۴*۲.۱۹۵.۰۰۰۲.۵۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۵*۲.۳۹۵.۰۰۰۲.۹۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰BB
SARP۴*۲.۷۹۵.۰۰۰۳.۲۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰FB
SENSITIVE PREMIUM۵*۲.۸۹۵.۰۰۰۳.۶۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
KARMIR RESORT۵*۲.۹۹۵.۰۰۰۳.۷۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰ALL
CLUB SERA۵*۳.۱۹۵.۰۰۰۳.۹۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
MIRACLE RESORT۵*۳.۵۴۵.۰۰۰۴.۴۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
SHERWOOD BREEZES۵*۳.۶۴۵.۰۰۰۵.۰۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
ADALYA ELITE۵*۳.۷۹۵.۰۰۰۴.۸۹۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
TITANIC BEACH LARA۵*۴.۱۹۵.۰۰۰۵.۳۴۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰U.ALL
RIXOS SUNGATE۵*۴.۵۹۵.۰۰۰۵.۹۴۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰۱.۵۸۵.۰۰۰ALL

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز