مکان
گرجستان

تاریخ رفت
28 و 29 بهمن

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
1.400.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور بهمن گرجستان

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
DALIDA۳*۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
LIKE۳*۱.۵۷۰.۰۰۰۱.۷۴۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
DEJAVU۳*۱.۵۹۰.۰۰۰۱.۷۷۵.۰۰۰۱.۵۹۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۱.۶۷۵.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۶۷۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۱.۷۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۳۵۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GOLDEN PALACE۴*۱.۹۴۰.۰۰۰۲.۴۲۵.۰۰۰۱.۹۴۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
VILTON۴*۱.۹۷۵.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۹۷۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۲.۰۱۵.۰۰۰۲.۵۷۵.۰۰۰۲.۰۱۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۲.۱۲۵.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۱۲۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
CITY CENTER۴*۲.۳۵۰.۰۰۰۳.۲۵۰.۰۰۰۲.۳۵۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۲.۵۷۵.۰۰۰۳.۷۰۰.۰۰۰ندارد۱.۴۵۰.۰۰۰BB
AMERI۴*۲.۶۱۵.۰۰۰۳.۷۷۵.۰۰۰۲.۶۱۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۴*۳.۴۰۰.۰۰۰۵.۳۵۰.۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز