مکان
تفلیس

تاریخ رفت
3 اسفند

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
1.220.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور تفلیس لحظه آخری

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
DALIDA۳*۱.۲۲۰.۰۰۰۱.۴۵۵.۰۰۰۱.۲۲۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
LIKE۳*۱.۲۶۵.۰۰۰۱.۵۱۰.۰۰۰۱.۲۶۵.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
DEJAVU۳*۱.۲۹۰.۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۱.۳۹۵.۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰۱.۳۹۵.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۱.۵۱۰.۰۰۰۱.۹۳۵.۰۰۰۱.۵۱۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۱.۷۲۰.۰۰۰۲.۳۷۰.۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
GOLDEN PALACE۴*۱.۷۷۵.۰۰۰۲.۴۷۵.۰۰۰۱.۷۷۵.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
VILTON۴*۱.۸۳۰.۰۰۰۲.۵۸۵.۰۰۰۱.۸۳۰.۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۱.۸۸۰.۰۰۰۲.۶۹۰.۰۰۰۱.۸۸۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۲.۰۴۵.۰۰۰۳.۰۱۵.۰۰۰۲.۰۴۵.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
CITY CENTER۴*۲.۳۷۰.۰۰۰۳.۶۶۵.۰۰۰۲.۳۷۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۲.۶۹۰.۰۰۰۴.۳۱۰.۰۰۰۲.۶۹۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
AMERI۴*۲.۷۴۵.۰۰۰۴.۴۲۰.۰۰۰۲.۷۴۵.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۴*۳.۸۸۰.۰۰۰۶.۶۹۰.۰۰۰۳.۸۸۰.۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز