مکان
تفلیس

تاریخ رفت
2 فروردین

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
زاگرس

قیمت
2.070.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور تفلیس نوروز ۹۸

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
KAVELA۳*۲.۰۷۰.۰۰۰۲.۲۴۰.۰۰۰۲.۰۷۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
POLONIA۳*۲.۱۸۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
NIMA۳*۲.۳۵۰.۰۰۰۲.۷۴۰.۰۰۰۲.۳۵۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
GRAND۳*۲.۴۰۵.۰۰۰۲.۹۱۰.۰۰۰۲.۴۰۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
LORDS۳*۲.۷۳۵.۰۰۰۳.۵۲۰.۰۰۰۲.۷۳۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
DREAM SKY۳*۲.۷۹۰.۰۰۰۳.۶۳۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
BLOSSON INN۴*۲.۹۶۰.۰۰۰۳.۹۷۰.۰۰۰۲.۹۶۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۲.۹۶۰.۰۰۰۳.۹۷۰.۰۰۰۲.۹۶۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۳.۲۴۰.۰۰۰۴.۴۷۰.۰۰۰۳.۲۴۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۳.۴۶۵.۰۰۰۴.۹۷۵.۰۰۰۳.۴۶۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
VILTON۴*۳.۵۷۵.۰۰۰۵.۱۴۵.۰۰۰۳.۵۷۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
ASTORIA۴*۴.۰۲۵.۰۰۰۶.۰۹۵.۰۰۰۴.۰۲۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
CITY CENTER۴*۴.۱۳۵.۰۰۰۶.۳۲۰.۰۰۰۴.۱۳۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۴.۱۹۰.۰۰۰۶.۴۳۰.۰۰۰ندارد۱.۹۹۰.۰۰۰BB
BILTMORE۵*۶.۴۳۰.۰۰۰۱۰.۹۱۰.۰۰۰۶.۴۳۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز