مکان
تفلیس

تاریخ رفت
2 فروردین

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
زاگرس

قیمت
2.030.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور تفلیس نوروز ۹۸

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
KAVELA۳*۲.۰۳۰.۰۰۰۲.۱۵۵.۰۰۰۲.۰۳۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
POLONIA۳*۲.۱۱۰.۰۰۰۲.۳۲۰.۰۰۰۲.۱۱۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
NIMA۳*۲.۲۴۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۲.۲۴۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
GRAND۳*۲.۳۳۰.۰۰۰۲.۷۱۰.۰۰۰۲.۳۳۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
LORDS۳*۲.۵۴۰.۰۰۰۳.۱۳۰.۰۰۰۲.۵۴۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
DREAM SKY۳*۲.۵۸۰.۰۰۰۳.۲۱۰.۰۰۰۲.۵۸۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
BLOSSON INN۴*۲.۷۱۰.۰۰۰۳.۴۶۵.۰۰۰۲.۷۱۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۲.۷۱۰.۰۰۰۳.۴۶۵.۰۰۰۲.۷۱۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۲.۹۲۰.۰۰۰۳.۸۴۰.۰۰۰۲.۹۲۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۳.۰۸۵.۰۰۰۴.۲۲۰.۰۰۰۳.۰۸۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
VILTON۴*۳.۱۷۰.۰۰۰۴.۳۴۵.۰۰۰۳.۱۷۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
ASTORIA۴*۳.۵۰۵.۰۰۰۵.۰۶۰.۰۰۰۳.۵۰۵.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
CITY CENTER۴*۳.۵۹۰.۰۰۰۵.۲۳۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۳.۶۳۰.۰۰۰۵.۳۱۰.۰۰۰ندارد۱.۹۹۰.۰۰۰BB
BILTMORE۵*۵.۳۱۰.۰۰۰۸.۶۷۰.۰۰۰۵.۳۱۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز