لوگوی ارشین پرواز

مکان
تفلیس

تاریخ رفت
24 و 25 آبان

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - تابان

قیمت
1.390.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور تفلیس

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
like۳*۱.۳۹۰.۰۰۰۱.۶۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
polo۳*۱.۵۵۰.۰۰۰۱.۸۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
new palace۳*۱.۶۵۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
satori۳*۱.۶۵۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
l plaza۴*۲.۱۷۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
guru۴*۱.۸۸۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
gng۴*۱.۹۳۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
toscano۴*۱.۹۷۰.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
primavera۴*۲.۰۲۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
betlem۴*۲.۰۷۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
colombi۴*۲.۳۵۰.۰۰۰۳.۴۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
city center۴*۳.۰۲۰.۰۰۰۳.۷۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
ramada۴*۳.۱۰۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb
preference۵*۳.۶۲۰.۰۰۰۶.۹۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰bb

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۱/۵ ( ۱ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز