لوگوی ارشین پرواز

مکان
تفلیس

تاریخ رفت
20 , 21 شهریور

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
1.455.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور تفلیس

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
like۱.۴۵۵.۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
batoni۱.۴۸۰.۰۰۰۱.۶۱۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
۲۰۰۵۱.۵۶۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
sm۱.۶۶۵.۰۰۰۱.۹۷۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
green point۱.۷۱۵.۰۰۰۲.۰۸۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
sky georgia۱.۷۷۰.۰۰۰۲.۱۸۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
moon light۱.۸۲۰.۰۰۰۲.۲۹۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
primavera۱.۹۲۵.۰۰۰۲.۴۹۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
horizont۱.۹۲۵.۰۰۰۲.۴۹۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
colombi۲.۲۹۰.۰۰۰۳.۲۲۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
radius۳.۱۷۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
ameri۳.۳۳۰.۰۰۰۵.۳۰۵.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
holiday inn۴.۳۷۰.۰۰۰۷.۳۳۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb
biltmore۵.۶۷۰.۰۰۰۹.۹۳۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰bb

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۱/۵ ( ۱ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز