مکان
تفلیس

تاریخ رفت
6 اردیبهشت98

مدت اقامت
3شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
2.065.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور تفلیس ۳ شب

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
۲۰۰۵۳*۲.۰۶۵.۰۰۰۲.۲۴۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
DEJAVOU۳*۲.۱۵۵.۰۰۰۲.۴۱۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GARDEN۳*۲.۲۹۰.۰۰۰۲.۶۴۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
g&g۴*۲.۳۷۵.۰۰۰۲.۸۱۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۲.۵۱۰.۰۰۰۳.۰۷۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GURU۴*۲.۵۹۵.۰۰۰۳.۲۴۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۲.۶۸۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۲.۸۱۰.۰۰۰۳.۶۸۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۳.۲۰۵.۰۰۰۴.۴۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۳.۳۸۰.۰۰۰۴.۸۱۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
AMERI۴*۳.۴۲۰.۰۰۰۴.۹۰۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۴*۴.۵۹۵.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز