لوگوی ارشین پرواز

مکان
دبی

تاریخ رفت
26 و 27 شهریور

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر

قیمت
3.480.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور دبی

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
zain۳*۳.۴۸۰.۰۰۰۴.۳۲۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
mayfair۳*۳.۷۴۰.۰۰۰۴.۱۷۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
sun and sand downtown۳*۳.۸۹۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
douros۴*۳.۹۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
lavender۳*۴.۰۲۰.۰۰۰۳.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
black stone۴*۴.۰۲۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
landmark summit۳*۴.۰۵۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
avenue۴*۴.۱۶۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
nihal palace۴*۴.۱۶۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
ibis world trade center۳*۴.۱۷۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
halo۴*۴.۲۳۰.۰۰۰۵.۱۳۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
coral۴*۴.۲۶۰.۰۰۰۵.۱۹۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
novotel albarsha۴*۴.۲۹۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
signature۴*۴.۳۶۰.۰۰۰۵.۳۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
carlton palace۵*۴.۵۰۰.۰۰۰۵.۷۰۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
avani۴*۴.۵۵۰.۰۰۰۵.۷۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
hayatt regency۵*۴.۵۵۰.۰۰۰۵.۷۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
royal continental۴*۴.۵۶۰.۰۰۰۵.۷۷۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
emirate grand۴*۴.۵۶۰.۰۰۰۵.۷۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
crown plaza۵*۴.۶۰۰.۰۰۰۵.۸۹۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
millenium plaza۵*۴.۸۰۰.۰۰۰۶.۲۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
jumaira zabeel house۳*۴.۸۸۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
nasima royal۵*۵.۰۶۰.۰۰۰۶.۶۶۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
pullman۵*۵.۲۲۰.۰۰۰۷.۱۰۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
jw marriot۵*۵.۵۷۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
marine beach resort & spa۵*۶.۲۸۰.۰۰۰۹.۲۲۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
jumeira creec side۵*۶.۵۵۰.۰۰۰۸.۴۵۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
hilton dubai۵*۷.۴۰۰.۰۰۰۷.۴۱۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
rixos the palm۵*۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۰۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB
atlantis۵*۱۰.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۸۰.۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۵/۵ ( ۱ نظر )
telegram

عضویت در تلگرام آرشین پرواز