لوگوی ارشین پرواز

مکان
دبی

تاریخ رفت
28 و 29 آبان

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر

قیمت
3.790.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور دبی

این تور با ۵۸۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
sun and sands down town۳.۲۱۰.۰۰۰۴.۱۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
mayfair۳.۵۴۰.۰۰۰۴.۲۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
douros۳.۶۲۰.۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
lavender۳.۷۵۰.۰۰۰۴.۶۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
black stone۳.۷۰۰.۰۰۰۴.۶۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
grand excelsior al barsha۳.۸۰۰.۰۰۰۴.۵۹۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
halo۳.۸۳۰.۰۰۰۴.۷۵۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
al khaleej grand۳.۸۷۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
signature al barsha۳.۹۶۰.۰۰۰۴.۹۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
land mark summit۴.۰۰۰.۰۰۰۵.۱۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
nihal palace۴.۰۰۰.۰۰۰۵.۱۹۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
coral deira۴.۵۹۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
novotel al barsha۴.۶۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
royal continental۴.۶۲۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
carlton palace۴.۸۸۰.۰۰۰۶.۹۳۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
hyatt regency۵.۱۰۰.۰۰۰۷.۳۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
emirat grand۵.۱۵۰.۰۰۰۷.۴۵۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
atana۵.۱۸۰.۰۰۰۷.۵۲۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
avani۵.۲۵۰.۰۰۰۷.۶۶۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
pullman۵.۴۹۰.۰۰۰۶.۷۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
j w marriot marqus۵.۴۹۰.۰۰۰۸.۱۳۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
millenium plaza۵.۵۳۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
crown plaza۵.۷۲۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
nasima royal۵.۷۹۰.۰۰۰۸.۷۴۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
jumeira creek side۶.۱۵۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
dubai marina beach resort۶.۴۹۰.۰۰۰۸.۸۲۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
hilton dubai jumeira۷.۸۰۰.۰۰۰۷.۰۱۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
rixos palm۸.۲۰۰.۰۰۰۷.۶۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB
atlantis۱۰.۱۰۰.۰۰۰۹.۵۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۵/۵ ( ۱ نظر )
telegram

عضویت در تلگرام آرشین پرواز