مکان
دبی

تاریخ رفت
26 و 27 و 28 و 29 اسفند و 1 الی 11 فروردین

مدت اقامت
5 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
4.190.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور دبی نوروز۹۸

این تور در تاریخ ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ اسفند ۹۷ با ۹۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۱ و ۲ و ۳ فروردین ۹۸ با ۹۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ فروردین ۹۸ با ۸۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

این تور در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین ۹۸ با ۵۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
GOLDEN SQUARE۳*۴.۱۹۰.۰۰۰۵.۶۵۰.۰۰۰۴.۱۸۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
MAYFAIR۳*۴.۵۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
PHOENIX۳*۴.۵۵۰.۰۰۰۶.۰۸۰.۰۰۰۴.۵۵۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
DELMON۳*۴.۷۵۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۴.۷۵۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
CLARIDGE۴*۵.۱۰۰.۰۰۰۷.۱۷۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰HB
NIHAL۴*۵.۰۸۰.۰۰۰۷.۱۲۰.۰۰۰۵.۰۸۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
NEW BLACK STONE۴*۴.۹۹۰.۰۰۰۶.۹۴۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
AVENUE۴*۵.۰۳۰.۰۰۰۷.۰۲۰.۰۰۰۵.۰۳۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
CARLTON PALACE۵*۵.۹۰۰.۰۰۰۸.۷۶۰.۰۰۰۵.۹۰۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
JOOD PALACE۵*۵.۹۵۰.۰۰۰۸.۸۷۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
SOME WHERE APARTMENT۵*۵.۹۶۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۵.۹۶۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB
HYATT REGENCY DUBAI۵*۶.۳۶۰.۰۰۰۹.۶۸۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۲.۷۵۰.۰۰۰BB

 

ساعت رفت از تهران ۰۹:۰۰
ساعت برگشت به تهران ۱۲:۳۰

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز