مکان
قشم

تاریخ رفت
ویژه نوروز 98

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
کاسپین

قیمت
1.810.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور قشم نوروز ۹۸ (۳شب)

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختهکودک بدون تختتاریخ شروع
پرشین گلف۱۸۱۰۰۰۰۱۴۷۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰ویژه ۲ فروردین
خلیج فارس۲۴۰۵۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰ویژه ۲ فروردین
پرشین گلف۱۳۳۰۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰ویژه ۵ فروردین
بهشت۱۳۵۰۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰ویژه ۵ فروردین
خلیج فارس۱۹۱۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰ویژه ۵ فروردین
آرکا۲۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
الوند۱۱۲۳۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
کیمیا۱۲۹۰۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
سما۱۱۲۷۰۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
الوند۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
پرشین گلف۱۴۴۰۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
بهشت۱۷۷۰۰۰۰۱۵۹۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
خلیج فارس۲۰۶۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
آتامان۲۵۱۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
الوند۱۱۳۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
آرکا۱۸۵۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
الوند۱۱۲۱۰۰۰۰۰۰ویژه ۱۰فروردین
آرکا۱۷۵۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰ویژه ۱۰فروردین
آرتا۱۹۲۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰ویژه ۱۰فروردین
ارم۲۳۰۰۰۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰ویژه ۱۰فروردین
پرشین گلف۱۴۹۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
بهشت۱۸۰۰۰۰۰۱۶۳۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
خلیج فارس۲۱۱۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

۵/۵ ( ۱ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز