مکان
قشم

تاریخ رفت
ویژه نوروز 98

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
تابان

قیمت
1.700.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور قشم نوروز ۹۸ (۴شب)

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختهکودک بدون تختتاریخ شروع
پرشین گلفتکمیلتکمیلتکمیلویژه ۴ فروردین
سما۱۱۷۲۰۰۰۰۱۵۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۴ فروردین
خلیج فارس۱۸۲۰۰۰۰۱۷۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
الوند۱۱۸۷۰۰۰۰۱۷۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
سما۱۱۷۶۰۰۰۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
الوند۲۱۹۹۰۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
پرشین گلف۱۷۰۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
سان سیتی۱۷۵۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
الوند۱۱۹۷۰۰۰۰۱۸۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
سان سیتی۱۷۰۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
خلیج فارس۱۷۵۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
آرکا۲۱۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
سما۱۱۷۸۰۰۰۰۱۶۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
پرشین گلف۱۶۹۰۰۰۰۱۶۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۲ فروردین
الوند۱۱۸۳۰۰۰۰۱۷۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۲ فروردین
الوند۲۱۸۴۰۰۰۰۱۷۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۲ فروردین
سان سیتی۱۹۸۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۲ فروردین
آرکا۲۱۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۲ فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز