مکان
دبی

تاریخ رفت
15 , 16 , 19 تیر

مدت اقامت
3 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر

قیمت
2.500.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور لحظه آخری دبی

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
zain۳*۲.۵۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
DUBAI PALM۳*۲.۵۷۰.۰۰۰۳.۵۷۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
SUN AND SAND DOWNTOWN۳*۲.۵۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
LAVENDER۳*۲.۷۰۰.۰۰۰۳.۷۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
MAYFAIR۳*۲.۷۵۰.۰۰۰۳.۷۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
LOTOUS GRAND۴*۲.۸۲۰.۰۰۰۳.۸۲۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
IBIS WORLD TRADE CENTER۳*۲.۸۵۰.۰۰۰۳.۸۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
AVENUE۴*۲.۸۵۰.۰۰۰۳.۸۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
DREAM PALACE۳*۲.۹۲۰.۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
HILTON GARDEN INN AL MURAQABAT۴*۲.۹۹۰.۰۰۰۳.۹۹۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
NIHAL PALACE۴*۲.۹۳۰.۰۰۰۳.۹۳۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
CARLTON PALACE۵*۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۱۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
LANA MARK GRAND۴*۲.۹۳۰.۰۰۰۳.۹۳۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
NOVOTEL ALBARSHA۴*۳.۰۵۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
SIGNATURE AL BARSHA۴*۳.۰۵۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
CORAL DEIRE۴*۳.۰۵۰.۰۰۰۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
ROYAL COMTIMEMTAL۴*۳.۱۲۰.۰۰۰۴.۱۲۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
AVANI۴*۳.۱۵۰.۰۰۰۴.۱۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
EMIRATE GRAND۴*۳.۲۵۰.۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
SWISSOTEL AL GHURAIR۵*۳.۳۰۰.۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
ALOFT THE PALM۴*۳.۳۸۰.۰۰۰۴.۳۸۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
CROWN PLAZA۵*۳.۴۵۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
MILLENIUM PLAZA۵*۳.۴۵۰.۰۰۰۴.۴۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
NASIMA ROYAL۵*۳.۵۷۰.۰۰۰۴.۵۷۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
PULLMAN۵*۳.۸۲۰.۰۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
JUMEIRA CREEC SIDE۵*۴.۱۰۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA۵*۴.۳۶۰.۰۰۰۵.۳۶۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
HILTON DUBAI JUMEIRA۵*۶.۹۸۰.۰۰۰۶.۹۸۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
HABTOOR GRAND۵*۵.۱۵۰.۰۰۰۶.۱۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
KENPINESKI MALL OFF EMIRATE۵*۶.۵۵۰.۰۰۰۷.۵۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
RIOX THE PALM۵*۶.۶۵۰.۰۰۰۷.۶۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB
ATLANTIS۵*۸.۵۵۰.۰۰۰۹.۵۵۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

عضویت در تلگرام آرشین پرواز