لوگوی ارشین پرواز

مکان
تفلیس

تاریخ رفت
1 , 2 اردیبهشت

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
قشم ایر

قیمت
2.430.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور تفلیس ۴ شب

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
۲۰۰۵۳*۲.۴۳۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
DEJAVOU۳*۲.۵۶۰.۰۰۰۲.۹۱۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
NIRVANA۳*۲.۷۳۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
VALERIA۴*۲.۷۹۰.۰۰۰۳.۳۱۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۲.۹۶۰.۰۰۰۳.۷۱۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
GRAND GMP۴*۳.۰۲۰.۰۰۰۳.۸۲۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۳.۱۹۰.۰۰۰۴.۱۶۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۳.۳۶۰.۰۰۰۴.۵۱۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
GOLDEN PALACE۴*۳.۴۸۰.۰۰۰۴.۷۴۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
CRON PALACE۴*۳.۹۴۰.۰۰۰۵.۳۷۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
PREFERNCE۵*۴.۶۸۰.۰۰۰۷.۰۸۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB
IOTA۵*۵.۹۴۰.۰۰۰۸.۵۱۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۲/۵ ( ۱ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز