لوگوی ارشین پرواز

مکان
مشهد

تاریخ رفت
10 مهر

مدت اقامت
3 شب و 4 روز

نوع سفر
هوایی - زاگرس

قیمت
2.290.000 تومان

شماره رزرو
02186026890

تور مشهد 3 شب و 4 روز

این تور در تاریخ 8 مهر با 300 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 9 مهر با 60 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

این تور در تاریخ 14 مهر با 150 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 15 مهر با 240 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
شایگاناپارتمان2.290.0002.700.0002.020.000bb
پرستاره22.640.0003.600.0002.020.000bb
انقلاب22.650.0003.600.0002.020.000bb
آپادانا32.750.0003.700.0002.020.000bb
سارینا43.200.0004.500.0002.020.000bb
آفریقا23.200.0004.500.0002.020.000bb
آیران33.200.0004.500.0002.020.000bb
مدائن33.300.0004.650.0002.020.000bb
عرش33.400.0004.800.0002.020.000bb
نیما33.850.0005.850.0002.020.000bb
درویشی55.750.0008.900.0002.020.000bb

شناسنامه

کارت ملی

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید