مکان
پوکت

تاریخ رفت
14 , 15 , 16 اسفند

مدت اقامت
7 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
6.250.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور پوکت اسفند۹۷

ساعت رفت از تهران ۲۱:۱۰
ساعت برگشت به تهران ۲۲:۳۵

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
TRIPLE RUND PALACE۶.۲۵۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰n/a۵.۲۰۰.۰۰۰
PATONG HOLIDAY۶.۳۳۰.۰۰۰۷.۳۵۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰
ROYAL CROWN۶.۵۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۵.۴۵۰.۰۰۰
NEW NORDIC۷.۱۵۰.۰۰۰۸.۰۵۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
ANDATEL GRAND۷.۵۰۰.۰۰۰۸.۳۰۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰۵.۲۶۰.۰۰۰
PHOENIX GRAND۷.۶۵۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰۷.۱۵۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
DEEVANA PATONG۸.۱۵۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۷.۶۵۰.۰۰۰۵.۷۵۰.۰۰۰
FISHERMAN HARBOUR۸.۳۵۰.۰۰۰۱۰.۶۰۰.۰۰۰۷.۸۵۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰
WYNDHAM GRAND۱۰.۲۰۰.۰۰۰۱۲.۹۶۰.۰۰۰n/a۸.۹۰۰.۰۰۰

 

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز