مکان
پوکت

تاریخ رفت
26 اسفند

مدت اقامت
7 شب

ایرلاین
عمان ایر

قیمت
7.785.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور پوکت نوروز۹۸

 

 

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
ROYAL CROWN۷.۷۸۵.۰۰۰۹.۰۷۵.۰۰۰۷.۵۸۵.۰۰۰۷.۴۸۵.۰۰۰
I DEE۸.۰۹۵.۰۰۰۹.۵۴۵.۰۰۰۷.۸۹۵.۰۰۰۷.۷۹۵.۰۰۰
THE NATURAL RESORT۸.۲۸۰.۰۰۰۹.۸۱۰.۰۰۰۸.۰۸۰.۰۰۰۷.۹۸۰.۰۰۰
PJ PATONG۸.۵۲۰.۰۰۰۱۰.۲۹۰.۰۰۰۸.۳۲۰.۰۰۰۸.۲۲۰.۰۰۰
THE MARINA۸.۹۴۰.۰۰۰۱۱.۰۳۵.۰۰۰۰۸.۶۴۰.۰۰۰
ASHLEE HUB۹.۰۲۵.۰۰۰۱۱.۱۹۵.۰۰۰۸.۸۲۵.۰۰۰۸.۷۲۵.۰۰۰
BAUMANBURI۹.۱۸۵.۰۰۰۱۱.۵۱۵.۰۰۰۸.۹۸۵.۰۰۰۸.۸۸۵.۰۰۰
FISHERMAN۹.۲۸۵.۰۰۰۱۱.۶۱۵.۰۰۰۹.۰۸۵.۰۰۰۸.۹۸۵.۰۰۰
ROYAL PARADISE۹.۹۱۰.۰۰۰۱۲.۹۶۵.۰۰۰۹.۷۱۰.۰۰۰۹.۶۱۰.۰۰۰
PATONG BAY HILL۱۰.۱۷۰.۰۰۰۱۳.۳۹۰.۰۰۰۰۹.۸۷۰.۰۰۰
DUANJITT RESORT۱۱.۱۹۵.۰۰۰۱۵.۵۴۵.۰۰۰۱۰.۹۹۵.۰۰۰۱۰.۸۹۵.۰۰۰
MILLENIUM۱۱.۹۴۰.۰۰۰۱۶.۹۳۰.۰۰۰۱۱.۷۴۰.۰۰۰۱۱.۶۴۰.۰۰۰
THAVORN BEACH RESORT۱۳.۳۹۰.۰۰۰۱۹.۸۳۰.۰۰۰۱۳.۱۹۰.۰۰۰۱۳.۰۹۰.۰۰۰

 

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز