لوگوی ارشین پرواز

مکان
کیش

تاریخ رفت
نوروز 99

مدت اقامت
3 شب و 4 روز

نوع سفر
هوایی - کاسپین

قیمت
2.225.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

تور کیش نوروز 99 نیمه اول

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختکودک با تختکودک بدون تختتاریخ تور
لوتوس*32225000320000010500003 به 6 فروردین
لوتوس*32225000320000010500005 به 8 فروردین
تعطیلات*322250003200000105000029 اسفند به 3 فروردین
تعطیلات*322250003200000105000029 اسفند به 3 فروردین
گراند*323750003200000105000029 اسفند به 3 فروردین
گراند*32375000320000010500003 به 6 فروردین
گراند*52375000320000010500002 به 5 فروردین
سورینت مریم*32560000320000010500004 به 7 فروردین
سورینت مریم*32560000320000010500005 به 8 فروردین
لیلیوم*32695000320000010500004 به 7 فروردین
لیلیوم*32695000350000010500005 به 8 فروردین
ایران*42800000340000010500005 به 8 فروردین
شایگان*42920000340000010500004 به 7 فروردین
شایگان*52920000340000010500005 به 8 فروردین
لوتوس*53000000360000010500004 به 7 فروردین
تعطیلات*53000000360000010500004 به 7 فروردین
لوتوس*53000000380000010500005 به 8 فروردین
تعطیلات*53000000427000010500005 به 8 فروردین
ایران*53030000427000010500003 به 6 فروردین
ایران*53030000380000010500002 به 5 فروردین
سورینت مریم*43050000375000010500003 به 6 فروردین

شناسنامه

کارت ملی

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز