لوگوی ارشین پرواز

مکان
کیش

تاریخ رفت
27 اسفند الی 4 فروردین

مدت اقامت
3 شب و 4 روز

نوع سفر
هوایی - کیش ایر

قیمت
2.300.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

تور کیش نوروز1400

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختخدماتتاریخ ورود
ققنوس2*2.300.0002.150.00027 اسفند
ققنوس2*2.350.0002.300.00028 اسفند
ققنوس2*2.500.0002.500.00029 اسفند
ققنوس2*2.700.0002.700.00030 اسفند الی 4 فروردین
پانیذ2*2.550.0002.350.00027 اسفند
پانیذ2*2.700.0002.500.00028 اسفند
پانیذ2*2900.0002.700.00029 اسفند
پانیذ2*3.100.0002.700.00030 اسفند الی 4 فروردین
تعطیلات3*2.850.0002.750.00027 اسفند
تعطیلات3*3.500.0003.350.00028 و 29 اسفند
تعطیلات3*4.000.0003.750.00030 اسفند الی 4 فروردین
ارم3*2.950.0002.800.00027 اسفند
ارم3*3.200.0003.050.00028 اسفند
ارم3*3.400.0003.250.00029 اسفند الی 4 فروردین
ریان قائم3*2.950.0002.700.00027 اسفند
ریان قائم3*3.100.0002.850.00028 اسفند
ریان قائم3*3.450.0003.200.00029 اسفند
ریان قائم3*3.800.0003.550.00030 اسفند
ریان قائم3*3.950.0003.700.0001 الی 4 فروردین
آرامش3*2.900.0002.600.00027 اسفند
آرامش3*3.350.0002.950.00028 اسفند
آرامش3*3.550.0003.150.00029 اسفند
آرامش3*3750.0003.350.00030 اسفند الی 4 فروردین
سان رایز3*2.650.0002.400.00027 اسفند
سان رایز3*3.150.0002.850.00028 اسفند
سان رایز3*3.450.0003.100.00029 اسفند
سان رایز3*3.700.0003.300.00030 اسفند
سان رایز3*3.750.0003.350.0001 الی 4 فروردین
آرامیس4*3.150.0002.950.00027 اسفند
آرامیس4*3.950.0003.650.00028 و 29 اسفند
آرامیس4*4.450.0004.050.00030 اسفند الی 4 فروردین
آرامیس پلاس5*4.350.0003.900.00027 اسفند
آرامیس پلاس5*5.450.0004.800.00028 و 29 اسفند
آرامیس پلاس5*5.950.0005.200.00030 اسفند الی 4 فروردین
ارم بزرگ4*3.600.0003.300.00027 اسفند
ارم بزرگ4*3.900.0003.600.00028 اسفند
ارم بزرگ4*4.100.0003.800.00029 اسفند
ارم بزرگ4*4.300.0004.000.00030 اسفند الی 4 فروردین
پانوراما5*4.000.0003.500.00027 اسفند
پانوراما5*5.100.0004.400.00028 و 29 اسفند
پانوراما5*5.600.0004.800.00030 اسفند الی 4 فروردین
شایگان5*4.050.0003.700.00027 اسفند
شایگان5*5.150.0004.600.00028 اسفند
شایگان5*5.150.0005.000.00029 اسفند
شایگان5*5.650.0005.000.00030 اسفند الی 4 فروردین
لیلیوم4*4.050.0003.550.00027 اسفند
لیلیوم4*4.200.0003.700.00028 اسفند
لیلیوم4*4.400.0003.900.00029 اسفند
لیلیوم4*4.600.0004.100.00030 اسفند الی 4 فروردین
مارینا5*6.000.0005.850.00027 اسفند
مارینا5*6.900.0006.750.00028 اسفند
مارینا5*7.200.0007.250.00029 اسفند
مارینا5*7.500.0007.750.00030 اسفند
مارینا5*7.600.0008.050.0001 الی 4 فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز