مکان
تفلیس

تاریخ رفت
29 بهمن

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
ایران ایر

قیمت
1.515.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور گرجستان بهمن۹۷

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
LIKE۳*۱.۵۱۵.۰۰۰۱.۶۹۵۰.۰۰۰۱.۵۱۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
۲۰۰۵۳*۱.۶۰۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GARDEN۳*۱.۶۴۰.۰۰۰۱.۸۲۵.۰۰۰۱.۶۴۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
DEJAVU۳*۱.۶۴۰.۰۰۰۱.۸۲۵.۰۰۰۱.۶۴۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۱.۶۷۵.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۶۷۵۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۱.۷۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
TOSCANO۴*۱.۸۲۵.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۱.۸۲۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۳۵۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
BETLEM۴*۱.۹۲۰.۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰۱.۹۲۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
SPORT TIME۴*۲.۰۱۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۰۱۰.۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۲.۰۱۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۰۱۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
SHINE RUSTAVELI۴*۲.۱۶۵.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۱۶۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
GREEN QUEEN۴*۲.۱۲۵.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۱۲۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۲.۵۶۰.۰۰۰۳.۶۶۵.۰۰۰۲.۵۶۰.۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
AMERI۴*۲.۶۱۵.۰۰۰۳.۷۸۰.۰۰۰۲.۶۱۵.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
AMBASSADORI۵*۲.۹۹۰.۰۰۰۴.۵۲۵.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB
RADISSON BLU۵*۴.۳۰۰.۰۰۰۷.۱۳۵.۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز