مکان
استانبول

تاریخ رفت
24 و 25 و 26 اسفند

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
آسمان

قیمت
1.860.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور ۲۶ اسفند استانبول

این تور در تاریخ ۲۴ اسفند با ۱۸۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

این تور در تاریخ ۲۶ اسفند با ۲۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می شود.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
MELITA۳*۱.۸۶۰.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰۱.۸۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
SUN COMFORT۳*۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۵۲۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GOLDEN PERA۳*۲.۰۳۰.۰۰۰۲.۷۶۰.۰۰۰۲.۰۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NEVA FLAT۳*۳.۰۳۰.۰۰۰۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۰۳۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
ALFA۴*۲.۲۷۰.۰۰۰۳.۲۴۰.۰۰۰۲.۲۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
GRAND HILARIUM۴*۲.۳۶۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۳۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
SV BOUTIQUE۴*۲.۳۶۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۳۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
RAMADA MERTER۵*۲.۳۶۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۳۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
taksim express۴*۲.۵۲۰.۰۰۰۳.۷۴۰.۰۰۰۲.۵۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
dora۴*۲.۵۶۰.۰۰۰۳.۸۲۰.۰۰۰۲.۵۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۲.۵۹۰.۰۰۰۳.۸۸۰.۰۰۰۲.۵۹۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
THE ELYSIUM۴*۲.۸۷۰.۰۰۰۴.۴۴۰.۰۰۰۲.۸۷۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۵*۲.۹۲۰.۰۰۰۴.۵۴۰.۰۰۰۲.۹۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
PALAZO DONIZETTI۴*۲.۹۲۰.۰۰۰۴.۵۴۰.۰۰۰۲.۹۲۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
SURMELI۵*۲.۹۶۰.۰۰۰۴.۶۲۰.۰۰۰۲.۹۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB
AVANTGARD۴*۳.۰۶۰.۰۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰۳.۰۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز