مکان
استانبول

تاریخ رفت
28 و 29 و 30 بهمن

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
1.840.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور ۲۸ بهمن استانبول

این تور در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ با ۲۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه میگردد.

این تور در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ با ۳۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه میگردد.

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
ABISSO۳*۱.۸۴۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰۱.۸۴۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
GORUR۳*۱.۸۷۰.۰۰۰۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۸۷۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
GRAND MILAN۳*۱.۹۸۰.۰۰۰۲.۴۱۰.۰۰۰۱.۹۸۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
NEVA FLAT۳*۲.۰۶۰.۰۰۰۲.۵۷۰.۰۰۰۲.۰۶۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
MAXWELL۳*۲.۱۳۰.۰۰۰۲.۷۱۰.۰۰۰۲.۱۳۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
PERA ROSE۴*۲.۱۳۰.۰۰۰۲.۷۱۰.۰۰۰۲.۱۳۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
THE CITY*۲.۱۷۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
ICON۴*۲.۱۷۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
NOVA PLAZA PARK۴*۲.۲۹۰.۰۰۰۳.۰۳۰.۰۰۰۲.۲۹۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
GREEN PARK MERTER۵*۲.۳۲۰.۰۰۰۳.۰۷۰.۰۰۰۲.۳۲۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
BVS LUSH۴*۲.۴۹۰.۰۰۰۳.۴۲۰.۰۰۰۲.۴۹۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
GRAND OZTANIK۴*۲.۵۰۰.۰۰۰۳.۴۴۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
SURMELI۵*۲.۵۵۰.۰۰۰۳.۵۴۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
CROWN PLAZA۵*۲.۶۰۰.۰۰۰۳.۶۱۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
PALAZZO DONIZETTI۵*۲.۸۳۰.۰۰۰۴.۰۷۰.۰۰۰۲.۸۳۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB
ELITE WORLD۵*۳.۱۰۰.۰۰۰۴.۶۱۰.۰۰۰۴.۶۱۰.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز