لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
10 و 11 آبان

مدت اقامت
4 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایرتور

قیمت
2.840.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور ۴ شب استانبول

این تور درتاریخ ۱۱ آبان با ۹۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
monarch۳*۲.۸۴۰.۰۰۰۳.۵۸۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
gorur۳*۳.۰۸۰.۰۰۰۳.۷۱۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand milan۳*۳.۳۷۰.۰۰۰۴.۲۴۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
neva flat۳*۳.۳۷۰.۰۰۰۴.۲۴۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
monopol۳*۳.۳۸۰.۰۰۰۴.۲۴۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
alfa۴*۳.۵۶۰.۰۰۰۴.۶۲۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand hilarium۴*۳.۸۰۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
white monarch۴*۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۸۳۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
icon۴*۳.۶۴۰.۰۰۰۴.۸۲۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
ramada merter۵*۴.۰۶۰.۰۰۰۵.۵۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand halic۴*۳.۹۴۰.۰۰۰۵.۳۷۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
adelmar۴*۴.۱۶۰.۰۰۰۵.۸۱۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
golden park taksim۴*۴.۴۳۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
surmeli۵*۴.۴۷۰.۰۰۰۶.۴۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
bvs lush۴*۴.۳۳۰.۰۰۰۶.۲۳۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand oztanik۴*۴.۶۱۰.۰۰۰۶.۳۸۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
grand cevahir۵*۴.۶۵۰.۰۰۰۶.۸۶۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
palazzo donizzeti۵*۴.۸۶۰.۰۰۰۷.۲۳۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB
elite world۵*۵.۷۶۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۲.۴۶۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۲.۸/۵ ( ۵ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز