لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
21 و 22 شهریور

مدت اقامت
5 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایرتور

قیمت
3.380.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور ۵ شب استانبول

این تور در تاریخ ۹ مهر با ۶۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
baykal۳*۳.۳۸۰.۰۰۰۴.۱۷۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
malkoc۳*۳.۵۰۰.۰۰۰۴.۴۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
little prence۳*۳.۸۶۰.۰۰۰۵.۰۹۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
efes۳*۳.۹۶۰.۰۰۰۵.۳۹۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
alfa۳*۳.۹۸۰.۰۰۰۵.۳۹۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
vizon۳*۳.۹۸۰.۰۰۰۵.۳۶۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
dora۴*۴.۴۸۰.۰۰۰۶.۳۴۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
kervansaray۴*۴.۷۱۰.۰۰۰۶.۸۵۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
grand halic۴*۴.۴۷۰.۰۰۰۶.۳۳۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
lion۴*۴.۵۸۰.۰۰۰۶.۵۶۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
green park merter۴*۴.۴۹۰.۰۰۰۶.۴۱۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
dedeman۵*۵.۰۳۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
bvs lush۴*۵.۱۸۰.۰۰۰۷.۷۵۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
adelmar۴*۴.۶۰۰.۰۰۰۶.۵۸۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
zurich۴*۵.۴۵۰.۰۰۰۸.۳۲۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
lares park۴*۵.۹۵۰.۰۰۰۹.۲۷۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
grand oztanik۴*۵.۲۰۰.۰۰۰۷.۸۳۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB
ELITE WORLD۵*۶.۶۰۰.۰۰۰۱۰.۵۵۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز