لوگوی ارشین پرواز

مکان
قشم

تاریخ رفت
9 و 10 فروردین

مدت اقامت
3 شب و 4 روز

نوع سفر
هوایی - زاگرس

قیمت
2.060.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

قشم نوروز1400

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختهاتاق سه تختهتاریخ ورود
پارک2*2.330.0002.330.0009 فروردین
پارک2*2.060.0002.060.00010 فروردین
بهشت3*2.510.0002.440.0009 فروردین
بهشت3*2.170.0002.150.00010 فروردین
سما13*2.600.0002.570.0009 فروردین
سما13*2.330.0002.300.00010 فروردین
دیاموند3*2.600.0002.570.0009 فروردین
دیاموند3*2.360.0002.330.00010 فروردین
خلیج فارس3*2.750.0002.600.0009 فروردین
خلیج فارس3*2.480.0002.450.00010 فروردین
سان سیتی3*2.730.0002.610.0009 فروردین
سان سیتی3*2.460.0002.340.00010 فروردین
پرشین گلف3*2.530.0002.460.0009 فروردین
پرشین گلف3*2.260.0002.190.00010 فروردین
ژئو پارک3*3.130.0002.950.0009 فروردین
ژئو پارک3*2.840.0002.660.00010 فروردین
آتامان4*3.170.0003.050.0009 فروردین
آتامان4*2.880.0002.700.00010 فروردین

شناسنامه

کارت ملی

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز