مکان
آنتالیا

تاریخ رفت
3 اسفند

مدت اقامت
6 شب

ایرلاین
اطلس جت

قیمت
2.950.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور آنتالیا پرواز ترک

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
LARA DINC۴*۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰ALL
CENDER۴*۳.۲۴۰.۰۰۰۴.۳۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰ALL
CONCORDE DE LUXE۵*۳.۵۴۰.۰۰۰۵.۸۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
SHERWOOD BREEZES RESORT۵*۳.۷۴۰.۰۰۰۵.۸۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
BAIA LARA۵*۴.۰۴۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
TITANIC BEACH LARA۵*۴.۱۴۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
RIXOS SUNGATE۵*۴.۲۴۰.۰۰۰۷.۲۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
ADALYA ELITE LARA۵*۴.۸۴۰.۰۰۰۶.۹۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
DELOHIN BE GRAND RESORT۵*۵.۶۴۰.۰۰۰۷.۳۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
ROYAL HOLIDAY PALACE۵*۵.۹۴۰.۰۰۰۷.۶۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
DELPHIN IMPERIAL۵*۶.۰۴۰.۰۰۰۸.۳۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL
CORNELIA DIAMOND۵*۶.۷۴۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰۲.۵۵۰.۰۰۰U.ALL

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز