مکان
تفلیس

تاریخ رفت
3 و 4 تیر

مدت اقامت
3 شب

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
1.950.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور تفلیس

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
EURASIA۳*۱.۹۵۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
۲۰۰۵۳*۲.۰۴۰.۰۰۰۲.۲۸۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
ELEHANCE۳*۲.۲۰۰.۰۰۰۲.۴۱۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
LE GRAND۳*۲.۲۰۰.۰۰۰۲.۶۱۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۲.۴۱۰.۰۰۰۲.۹۸۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
DREAM SKY۳*۲.۴۵۰.۰۰۰۳.۰۶۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۲.۶۹۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۲.۶۹۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
TOSCANO۴*۲.۷۴۰.۰۰۰۳.۶۴۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
DOLABAURI۴*۲.۹۴۰.۰۰۰۳.۷۶۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۳.۱۱۰.۰۰۰۴.۰۱۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۳.۵۶۰.۰۰۰۵.۲۸۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB
PREFERENCE۵*۳.۷۶۰.۰۰۰۵.۶۹۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰BB

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

عضویت در تلگرام آرشین پرواز