مکان
تفلیس

تاریخ رفت
5 و 6 اردیبهشت

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
قشم ایر

قیمت
2.125.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور تفلیس ۴ شب

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
۲۰۰۵۳*۲.۱۲۵.۰۰۰۲.۳۵۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
DEJAVOU۳*۲.۲۴۰.۰۰۰۲.۵۹۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GARDEN۳*۲.۳۵۵.۰۰۰۲.۸۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
g&g۴*۲.۵۲۰.۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GNG۴*۲.۶۹۵.۰۰۰۳.۴۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
GURU۴*۲.۸۱۰.۰۰۰۳.۶۸۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
PRIMAVERA۴*۲.۹۳۰.۰۰۰۳.۹۱۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
COLOMBI۴*۳.۱۰۰.۰۰۰۴.۲۶۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
REDLINE۴*۳.۶۲۵.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
RAMADA۴*۳.۸۵۵.۰۰۰۵.۷۷۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
AMERI۴*۳.۹۱۵.۰۰۰۵.۸۸۵.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB
HOLIDAY INN۴*۵.۴۸۰.۰۰۰۹.۰۲۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰BB

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز